Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av matrikellagen och till lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av matrikellagen och till lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1084/2021

Svarstiden gick ut: 1.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av matrikellagen, om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och vissa andra lagar.
 
I propositionen föreslås att det ska stiftas en lag om upphävande av matrikellagen och att lagen om om offentlighet i myndigheternas verksamhet, säkerhetsutredningslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och lagen om utövning av veterinäryrket ska ändras.


Bakgrund

Finansministeriet utredde matrikellagstiftningens nuläge år 2020. Enligt utredningen ansågs en uppdatering av matrikellagstiftningen nödvändig, varför finansministeriet i mars 2021 tillsatte en arbetsgrupp (VM207:00/2020) för att utarbeta förslag till lagändringar samt beskrivningar som motsvarar ändringarna i funktionerna i arbetsgivarens system för personuppgifter.
 
Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till finansministeriet i december 2021. Arbetsgruppen föreslår att matrikellagen upphävs, att en bestämmelse om offentlighet för uppgifter om avlöning införs i offentlighetslagen och att vissa andra bestämmelser ändras bland annat genom att stryka hänvisningar till matrikellagen eller matrikelutdrag.

Målsättningar

Målet med propositionen är att harmonisera behandlingen av personuppgifter som hänför sig till anställningsförhållandet för tjänstemän och personer som är anställda vid staten så att den bättre motsvarar den gällande lagstiftningen om offentlighet och dataskydd och att stryka överlappande reglering i förhållande till offentlighetslagen och lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att förbättra hanteringen av personuppgifter för statens personal och integritetsskyddet för dem som är anställda vid staten.
Syftet med förslaget till ändring i offentlighetslagen är att säkerställa att uppgifter om den offentliga förvaltningens avlöning på samma sätt som nu enligt det sätt som föreskrivs i matrikellagen är offentliga även efter att matrikellagen har upphävts.

Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM013:00/2021 - Hankkeen verkkosivu Projektets webbplats

Bilagor:

Nimikirjalaki ja muut voimassa olevat säädökset_2022 05 24.docx - Muistio on tiivistelmä Nikila -työryhmän tekemästä lainsäädäntötarkastelusta Promemorian är en sammanfattning av den lagstiftningsöversyn som utfördes av arbetsgruppen Nikila.

Nimikirjalainsäädäntöä koskeva selvitys_valtiovarainministeriön muistio 2020.pdf - Selvitys on tehty virkamiestyönä valtiovarainministeriössä. Utredningen gjordes som tjänstearbete vid finansministeriet.

Hallituksen esitys (LUONNOS) eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi julkaistaan suomeksi lausuntopalvelussa 2.6.2022. Utkastet till regeringens proposition publiceras på finska i utlåtandetjänsten den 2 juni 2022.

Matrikellagen_huvudsakliga innehållet och lagtexten.docx - Pääasiallinen sisältö ja säädösehdotukset julkaistaan ruotsiksi lausuntopalvelussa 15.6.2022. Det huvudsakliga innehållet och lagtexten på svenska publiceras i utlåtandetjänsten den 15 juni 2022.

Tidtabell

Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 1 augusti 2022. Begäran om utlåtande publicerades i utlåtandetjänsten den 2 juni 2022 på finska. Det huvudsakliga innehållet i regeringens proposition och lagtexten i den publiceras på svenska i utlåtandetjänsten den 15 juni 2022.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena ska lämnas senast den 1 augusti 2022 i första hand genom att på utlåtande.fi besvara denna begäran om utlåtande, varvid utlåtandet inte separat behöver skickas per e-post eller post.
 
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Utlåtandet kan även lämnas per e-post genom att skicka utlåtandet till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Elektroniska utlåtanden ska lämnas in sparade som pdf-, word- eller rtf-filer. Ange diarienummer VN/1084/2021 som referens på utlåtanden som lämnats in per e-post.
 
Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi och i Hankeikkuna.

Beredare

Juha Sarkio, juha.sarkio@gov.fi avdelningschef, överdirektör, (fram till den 1.7.2022)
 
Marika Paavilainen, marika.paavilainen@gov.fi, regeringsråd, (2.6 och 20–24.6.2022), tfn +358 295 530 302 (2.6.2022)
 
Krista Sirén, krista.siren@gov.fi, regeringssekreterare, tfn +358 295 530 306 (1–21.6.2022)
 
Och nimikirja-asiat.vm@gov.fi 2.6–2.8.2022

Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Jyty ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finanssivalvonta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keha-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-Konserni    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Pankki    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy Ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuomiostuinvirasto    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

hallituksen esitys

Julkinen hallinto

henkilötieto

julkisuusperiaate