Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakesäästötililain 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakesäästötililain 5 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23814/2023

Svarstiden gick ut: 13.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakesäästötililain 5 §:n muuttamisesta.
 
Bakgrund
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi osakesäästötilin talletusrajan nosto 50 000 eurosta 100 000 euroon.
Målsättningar
Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti osakesäästötilin talletusrajan nostolla halutaan edistää omistamisen kulttuuria ja tehdä Suomesta maailman talousosaavin kansa. Hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia ja edistää myönteistä muutosta omistamisen kulttuurissa. Hallitus parantaa piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.
 
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM088:00/2023 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 13.9.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 2955 30552.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Euroclear Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nordnet    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssisäätiö    
Rahoitusvakausvirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Transparency International Suomi ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Verohallinto