Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2501/2023

Svarstiden gick ut: 28.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Itämeren suojelun toimintaohjelma, Baltic Sea Action Plan (BSAP) on Itämeren suojelukomissio HELCOMin keskeinen työväline Itämeren tilan parantamiseksi. Ensimmäinen Itämeren suojelun toimintaohjelma astui voimaan vuonna 2007. Päivitetty toimintaohjelma hyväksyttiin HELCOMin ministerikokouksessa lokakuussa 2021 ja se ulottuu vuoteen 2030 asti. Päivitetty toimenpideohjelma sisältää 199 toimenpidettä, joista 56 on kansallisesti toimeenpantavia ja 57 toimenpidettä sisältää kansallisesti toimeenpantavan osan. Loput 86 toimenpidettä toimeenpannaan yhteistyössä HELCOM-maiden kesken, osana HELCOMin työ- ja asiantuntijaryhmien työtä.

Itämeren suojelun toimintaohjelman tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi päätettiin Suomessa valmistella kansallinen toimeenpanosuunnitelma, joka koskee etenkin toimintaohjelman kansallisesti tai osittain kansallisesti toimeenpantavia toimenpiteitä. Toimeenpanosuunnitelmaa on valmisteltu ympäristöministeriön johdolla vuoden 2022 aikana. Sen toteuttamiseen on osallistunut suuri joukko etenkin HELCOMin työryhmissä ja asiantuntijaryhmissä toimivia asiantuntijoita, mutta myös muita tahoja. Valmistelun aikana pidettiin myös neljä sidosryhmätilaisuutta. Toimeenpanosuunnitelma julkaistaan Valtioneuvoston julkaisusarjassa kevään 2023 aikana.
Lausuntopyynnön tavoitteena on mahdollistaa eri sidosryhmien osallistuminen sekä Itämeren suojelun toimintaohjelman kansallisen toimeenpanon suunnitteluun että sen toteuttamiseen.
Itämeren suojelun toimintaohjelman kansallinen toimeenpanosuunnitelma löytyy tämän lausuntopyynnön liitteenä (pdf).

 
Bakgrund
Itämeren suojelun toimintaohjelman kansallinen toimeenpano kytkeytyy vahvasti kansallisiin meren- ja vesienhoidon toimenpideohjelmiin (2022-2027). Lisäksi toimenpiteet kytkeytyvät moniin EU-strategiohin ja -ohjelmiin (mm. EU:n biodiversiteettistrategia, Zero Pollution -toimenpideohjelma, Fit for 55 -ilmastopaketti). Kokonaisuutena toimintaohjelma ulottuu laajasti yhteiskunnan eri sektoreille, ja keskeisten toimijoiden tunnistaminen ja sitouttaminen työhön on tärkeää toimeenpanon edistämiseksi.
Målsättningar
Itämeren suojelu toimintaohjelman kansallisen toimeenpanosuunnitelman päätavoitteet ovat
1) tunnistaa Itämeren suojelun toimintaohjemassa olevien toimenpiteiden kytkeytyminen kansallisiin ja EU-tason toimiin
2) kirjata suunnitelma toimenpiteiden toimeenpanemiseksi Suomessa, etenkin kansallisesti tai osittain kansallisesti toimeenpantavien toimenpiteiden osalta
3) tunnistaa eri toimenpiteille kansalliset vastuuorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat kansallisesti toteutettavien toimenpiteiden toimeenpanossa.

Lausuntopyynnön tavoitteena on mahdollistaa eri sidosryhmien osallistuminen sekä Itämeren suojelun toimintaohjelman toimeenpanon suunnitteluun että sen toteuttamiseen.
Itämeren suojelun toimintaohjelman kansallinen toimeenpanosuunnitelma löytyy tämän lausuntopyynnön liitteenä (pdf).
Liitteet:

HELCOM_BSAP_kansallinen_toimeenpanosuunnitelma_lausuntoversio_2023.pdf - HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Tidtabell
Pyydämme lausuntoja 28.2.2023 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Itämeren suojelun toimintaohjelman kansallinen toimeenpanosuunnitelma on tämän lausuntopyynnön liitteenä (pdf). Dokumentti rakentuu pitkälti päivitetyn HELCOMin Baltic Sea Action Planin (BSAP) rakenteen mukaisesti.
Johdannon jälkeen toimenpiteet esitetään luokiteltuna pääosa-alueisiin, joita ovat 1) luonnon monimuotoisuus, 2) rehevöityminen, 3) halitalliset aineet ja roskat ja 4) ihmistoiminta merellä. Pääosa-alueet on edelleen jaettu teemoihin, ja joissain tapauksissa teemat edelleen aiheisiin. Raportin lopussa, kappaleessa 5 esitetään vielä ns. horisontaaliset toimenpiteet.

Jokaiselle BSAP:ssa olevalle toimenpiteelle on oma taulukko, johon on kirjattu seuraavat BSAP:ssa määritetyt asiat:
- Toimenpiteen tunniste / koodi BSAP:ssa
- Toimenpiteen toteutustapa (kansallinen, HELCOM-maiden yhteinen, tai sekä-että)
- Toimenpiteen toimeenpanoa ohjaava HELCOM-ryhmä tai -ryhmät
- Tavoitevuosi valmistumiselle
- Toimenpiteen kuvaus (suomenkielinen käännös alkuperäisestä toimenpiteestä)

Lisäksi taulukkoon on kirjattu toimenpiteen kansalliseen toimeenpanoon liittyvät asiat
- Vastuutaho(t) Suomessa
- Toimenpiteeseen osallistuvat tahot (ei välttämättä kattava listaus)
- Lyhyt kuvaus toimenpiteen kansallisesta toimeenpanosta, sisältäen kytkennät merenhoidon ja vesienhoidon toimenpideohjelmiin

Lausunnon toimintaohjelmaan voi muotoilla vapaamuotoisesti. Tiettyihin toimenpiteisiin liittyviin kommentteihin on hyvä viitata toimenpiteen koodilla (esim. E15, tai HT12)
Lausunto on mahdollista lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo.ym@gov.fi/ Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteestalausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat
Lausuntopyynnön vastuuvalmistelija on erityisasiantuntija Henna Rinne ympäristöministeriöstä (henna.rinne@gov.fi).
Yhteyttä voi tarvittaessa ottaa myös HELCOMin Suomen valtuukunnan puheenjohtajaan, lainsäädäntöneuvos Sara Viljaseen ympäristöministeriöstä (sara.viljanen@gov.fi)
Sändlista:
Apteekkariliitto    
BSAG    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen merikalastajain liitto    
Eurajoen kunta    
Fintraffic    
Greepeace Suomi    
GTK    
Hailuodon kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Iin kunta    
Ilmatieteenlaitos    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
John Nurmisen Säätiö    
Kaakkois-Suomen AMK    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun ELY-keskus    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalousalueet    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
KEHA-keskus    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuntaliitto    
Kustavin kunta    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
LUKE    
Lumijoen kunta    
Luomuliitto    
Luontoliitto    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketietokeskus Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Merikotka    
Merivoimat    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Motiva    
MTK    
Mynämäen kunta    
Naantalin kaupunki    
Natur o. Miljö    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pidä Saaristo Siistinä    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Pro Agria    
Pro Agria    
Pro Agria    
Pro Luomu    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhärannan kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Ruokavirasto    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaliitto    
Sauvon kunta    
Siikajoen kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STUK    
Suomen ammattikalastajien liitto    
Suomen Laivameklariliitto r.y.    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)    
Suomen vesiosuuskuntien liitto    
Syke    
Taivassalon kunta    
THL    
Tornion kaupunki    
Traficom    
TUKES    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
TurunAMK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa-ajan kalastajien liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Virolahden kunta    
VTT    
WWF    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

kemikaalit

kansainvälinen yhteistyö

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri

kalastus

merenkulku

Merenhoito, meriympäristö, Itämeri, seuranta

vesien tila, vesien tila, vesienhoito

meri

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelualueet

kansainväliset sopimukset