Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om slutrapporten från arbetsgruppen som övervägt revideringen av personbeteckningen

Begäran om utlåtande om slutrapporten från arbetsgruppen som övervägt revideringen av personbeteckningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10378/2019

Svarstiden gick ut: 1.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet tillsatte den 21 augusti 2017 en arbetsgrupp för att utreda förnyandet av personbeteckningen och identitetshanteringar som garanteras av staten. Arbetsgruppen tillsattes eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur samt sättet hur den skapas, beviljas och används inte ansågs motsvara samhällets behov på längre sikt. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.9.2017-31.12.2019. Den information som erhålls under remissbehandlingen utnyttjas vid bedömningen av arbetsgruppens rapport och vid fastställandet av riktlinjer för det fortsatta arbetet.
 
Översättningen av arbetsgruppens rapport ska vara färdig och den ska bifogas till den här begäran om utlåtande 8.5 2020.
Bakgrund
I arbetsgruppen fanns representanter för finansministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet. Arbetsgruppen stöddes av en expertgrupp med företrädare för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Folkpensionsanstalten, magistraten i Västra Finland, Migrationsverket, Polisstyrelsen och Skatteförvaltningen. Arbetsgruppen stöddes dessutom av temaspecifika grupper där också aktörer inom den privata sektorn var representerade.
Målsättningar
Arbetsgruppens uppgift var att
 • kartlägga behoven av att utveckla personbeteckningen inom den närmaste framtiden och på längre sikt
 • kartlägga alternativa lösningsmodeller för att identifiera en person också för de persongrupper som för närvarande inte kan beviljas finsk personbeteckning
 • genomföra en konsekvensbedömning i fråga om de viktigaste konsekvenserna, inklusive konsekvenserna av slopandet av personbeteckningens könsbundenhet
 • utarbeta ett förslag till utveckling av personbeteckningen samt en unik personbeteckning, en modell för hantering av den och en tidtabell för reformen.
Länkar:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/VM_2020_20.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Työryhmän loppuraportti (PDF)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM068:00/2017 - Hankkeen tiedot

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite4%20HETU-uudistus%20tyoryhman%20vertailemat%20ratkaisuvaihtoehdot.pdf?sequence=7&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen: Työryhmän vertailemat ratkaisuvaihtoehdot

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite5%20Hetu_uudistus_vaikutustenarviointi_valiraportti.pdf?sequence=8&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen: Vaikutustenarvioinnin väliraportti

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite3%20Henkilotunnuksen_uudistaminen_johtoryhma_valiraportti.pdf?sequence=6&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen - väliraportti

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite7%20Hetu_uudistus_vaikutustenarviointi_loppuraportti.pdf?sequence=10&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen: vaikutustenarvioinnin loppuraportti

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite8%20Nykytilan%20kuvaus.pdf?sequence=11&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen: Nykytilan kuvaus

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite9%20HETU_uudistus%20tyoryhm%c3%a4n%20ehdotuksen%20tarkennukset.pdf?sequence=12&isAllowed=y - Henkilötunnuksen uudistaminen: työryhmän ehdotuksen tarkennukset

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162231/VM_2020_42.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Slutrapport om förnyandet av personbeteckningen

Bilagor:
Tidtabell
Sista inlämningsdag för utlåtandena: 1.6.2020
Svarsanvisningar för mottagare
Arbetsgruppen bedömde, i samband med beredningen av förslaget, främst   konsekvenserna för aktörerna inom den offentliga sektorn. Under remissbehandlingen önskas det särskilt att den privata sektorn och andra aktörer bedömer konsekvenserna av arbetsgruppens förslag. Utlåtanden begärs särskilt om följande frågor:
 
 • Omfattningen av förslagens konsekvenser ur den egna organisationens perspektiv
  • Direkta och indirekta effekter på verksamhetssätten
  • Kostnader
  • Övriga konsekvenser
 • Tidsplanen och övergångsperioderna
Översättningen av arbetsgruppens rapport ska vara färdig och den ska bifogas till den här begäran om utlåtande 8.5 2020.
Beredare
Ytterligare upplysningar om arbetsgruppens slutrapport ges av arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet, enhetschefen Sami Kivivasara, tfn 02955 30023, och arbetsgruppens sekreterare Kimmo Mäkinen, tfn 02955 30930. E-post: förnamn.efternamn (at) vm.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Aktia Pankki Oyj    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Allianssi    
Arene    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Business Finland    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
Danske Bank Oyj    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
DNA Oyj    
Eckerö kommun    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Elisa Oyj    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evankelis-luterilainen kirkko    
Evijärven kunta    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Fujitsu Finland Oy    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Geta kommun    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Koululiikuntaliitto KLL ry    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kumlinge kommun    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikkukaa! ry    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Metsänhoitoyhdistykset    
Metsäntutkimuslaitos    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nets Oy    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nordea    
Nousiaisten kunta    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
OAJ    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oma Säästöpankki Oyj    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksinen kirkko    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Oy Samlink Ab    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus+A391    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Pohjola-Norden    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
POP Pankkiliitto osk    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
SAK ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
SAMOK    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Signicat AS    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Soste    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Soveltava Liikunta SoveLi ry    
S-ryhmä    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry    
Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tilaajavastuu Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta    
Svenska handelshögskolan    
SYL    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Säästöpankkiliitto osk    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus    
TELA    
TeliaSonera Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talouden tarkastusvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VR-yhtymä    
VTT Oy    
Vårdö kommun    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
YTHS    
Åbo Akadem    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ålandsbanken Abp    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Henkilörekisteri

henkilötieto*

väestötietojärjestelmä

henkilöllisyys

henkilötunnus