Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrift av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata: Datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna

Föreskrift av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata: Datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: THL/6349/14.02.00/2021

Svarstiden gick ut: 24.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata (”Tillståndsmyndigheten”) begär ett utlåtande om utkastet till föreskrift om innehållet i den ansökan om dataanvändningstillstånd och plan för användning av uppgifter som avses i lagen om sekundär användning.
Bakgrund
Enligt 46 § 2 mom. i lagen om sekundär användning ska Tillståndsmyndigheten meddela föreskrifter om datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna.
Innan föreskrifterna utfärdas ska Tillståndsmyndigheten höra organisationerna i fråga.
Målsättningar
Syftet med föreskriften om innehållet i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna är att säkerställa att den behöriga myndigheten i varje enskilt fall behandlar ansökningar om dataanvändningstillstånd på ett enhetligt och lagenligt sätt. Dessutom är målet att göra det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt utnyttja social- och hälsovårdens datamaterial.
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552 - Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190552 - Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Bilagor:
Tidtabell
Svarstiden löper ut 24.12022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Svaren skickas endast via utlåtandetjänsten Lausuntopalvelu.fi, så att det är möjligt att behandla utlåtandena effektivt och systematiskt. Utlåtandet kan ges på finska eller svenska.

OBS! Den svenska versionen finns endast i pdf-format. Du hittar filen i avsnittet Bilagor.
Beredare
Tillståndsmyndigheten har deltagit i beredningen av detta utkast till föreskrift.
Förfrågningar angående begäran om utlåtande kan skickas till info@findata.fi med ett ämne: Föreskrift: Datainnehållet och datastrukturerna i ansökan om dataanvändningstillstånd och planen för användning av uppgifterna Dnro THL/6349/14.02.00/2021 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Auria biopankki    
CSC    
DVV    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote ja Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen keskussairaala    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote ja Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala    
Etelä-Suomen AVI    
ETK    
Fimea    
FINBB    
FinnGen-hanke    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto (arkisto ja kirjaamo)    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri ja Savonlinnan keskussairaala    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun keskussairaala    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen keskussairaala    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin keskussairaala    
Lapin yliopisto (Rovaniemi)    
LUT-yliopisto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Länsi-Pohjan keskussairaala ja Keroputaan sairaala    
Lääketeollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, TAYS Keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote ja Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS ja Oulaskankaan sairaala    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Päijät-Hämeen keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan keskussairaala    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Syöpärekisteri    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
THL    
THL Biopankki    
Tietosuojavaltuutentun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan keskussairaala ja Psykiatrian yksikkö ja Kristiinankaupungin yksikkö    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun Biopankki    
Åbo akademi    
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS    
Ämnesord

toisiokäyttö

Findata

Tietolupaviranomainen

Toisiolaki

Tietolupahakemus

Tiedonhyödyntämissuunnitelma

Ansökan om dataanvändningstillstånd

Plan för användning av uppgifter

Tillståndsmyndighet

Lagen om sekundär användning

Sekundär användning