Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamiseksi

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8505/2019

Svarstiden gick ut: 15.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutokset, joita lausuntopyyntö koskee, liittyvät direktiivin 2018/645 täytäntöönpanoon  pyyntö ei liity asetusmuutokseen, jolla tehdään kuorma- ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskokeeseen liittyvät muutokset (nk. koemalli). Asetusta koskevat muutosehdotukset ovat jo olleet lausuntokierroksella 24.1. − 23.2.2020 osana hallituksen esitystä 50/2020 vp, jolla esitetään muutoksia lakiin liikenteen palveluista 320/2017 ja ajokorttilakiin 386/2011.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää ehdotetuista asetusmuutoksista täydentävän lausuntokierroksen 9.6. – 15.6.2020. Täydentävä, lyhytkestoinen lausuntokierros on katsottu riittäväksi, sillä asetusluonnos on ollut pääpiirteittäin samansisältöisenä lausuntokierroksella ja koska direktiivin edellyttämät muutokset tulisi saattaa viipymättä voimaan.
Målsättningar
Asetusmuutoksilla täytäntöönpannaan direktiivin 2018/645 edellyttämät muutokset.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2020.

Asetusluonnoksen ja perustelumuistion ruotsinkieliset versiot toimitetaan mahdollisimman pian.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Saara Louko, p. 029 534 2053.

Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 029 534 2125.
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
Sändlista:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Pohjaanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kuljetusalan työelämätoimikunta    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahtarit ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Stadin Ammattiopisto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tietosuojavaltuutettu    
TTS Työtehoseura    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uusimaa ELY-keskus    
Vantaan ammattiopisto Varia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

liikenne

opetus

koulutus

vaarallisten aineiden kuljetus

Valtioneuvoston asetus

EU-direktiivi

tiekuljetukset

ammattipätevyys