Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och vissa andra lagar (skärpning av den s.k. vårdgarantin)

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och vissa andra lagar (skärpning av den s.k. vårdgarantin)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12948/2019

Svarstiden gick ut: 4.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en ändring av hälso- och sjukvårdslagen för att påskynda tillgången till vård och skärpa den så kallade vårdgarantin för öppenvård och mun- och tandvård som ges i samband med primärvård. Bestämmelserna om tillgång till vård ska också gälla studerandehälsovården för högskolestuderande och hälso- och sjukvården för fångar.

Social- och hälsovårdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
 
Bakgrund
Tillgången till primärvård har i åratal varit en av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvårdssystemet i Finland. I internationell jämförelse är väntetiderna till vård och tidsfristerna i den gällande lagstiftningen tämligen långa. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering föreskrivs det om en skärpning av vårdgarantin för primärvård. Det här är en del av den innehållsmässiga reformen av hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Som bäst pågår en strukturell reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Målen med reformen är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster för alla finländare, förbättra tjänsternas tillgänglighet, trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft samt svara på de utmaningar som de samhälleliga förändringarna medför och dämpa kostnadsökningen.

Samtidigt pågår en innehållsmässig reform av tjänsterna, vilket regeringen stöder med betydande statsunderstöd för utvecklingsarbete och styrning som riktas till välfärdsområdena. Med hjälp av programmet Framtidens social- och hälsocentral och Finlands program för hållbar utveckling, som finansieras genom EU:s återhämtningsplan, utvecklas tillgången till social- och hälsovårdstjänster 2022–2025 samt avvecklas vård-, service- och rehabiliteringsskulden. Den strukturella och den innehållsmässiga reformen av social- och hälsovården stöder varandra.
Målsättningar
Den här begäran om utlåtande gäller utkastet till en regeringsproposition som syftar till att skärpa tidsfristerna för tillgång till vård. Inom den öppenvård som ges i samband med primärvård förkortas tidsfristen för när icke-brådskande undersökning eller behandling ska ges från tre månader till sju dagar efter det att en bedömning av vårdbehovet har gjorts. Tidsfristen på sju dygn gäller vårdhändelser som har samband med insjuknande, skada, försvåring av långtidssjukdom, uppkomst av nya symtom eller nedsatt funktionsförmåga. I lagen föreskrivs det också om tillgång till vård när tjänsten inte omfattas av denna tidsfrist. Inom mun- och tandvården förkortas tidsfristen för att få vård från sex månader till tre månader.

Skärpningen av vårdgarantin träder i kraft den 1 april 2023. Bestämmelserna om tillgång till vård ska också gälla studerandehälsovården för högskolestuderande och hälso- och sjukvården för fångar. Det föreslås inga ändringar i tidsfristen för vårdgarantin för specialiserad sjukvård.

Vi hoppas att ni i ert utlåtande framför era synpunkter på innehållet i, genomförandet av och konsekvenserna av de föreslagna bestämmelserna. Motiveringen till propositionen samt konsekvensbedömningen kommer att kompletteras och preciseras utifrån remissvaren.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 4 januari 2022 kl. 16.00.
 
 Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.
(https://stm.fi/hanke?tunnus=STM074:00/2019). När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i första hand svara genom tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Behöver ni ytterligare hjälp ber vi er kontakta adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
För att göra det lättare att lämna utlåtandet ställer vi specifika frågor. Ni får gärna motivera era svar. Dessutom har ni möjlighet att ge fritt formulerade kommentarer och lägga fram specifika förslag till lagändringar. Ni kan lämna utlåtandet på finska eller svenska. Alternativt kan ni lämna in ett helt fritt formulerat utlåtande. De utlåtanden som avges beaktas vid den slutliga beredningen av propositionen.
Ett skriftligt utlåtande kan också sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi
Ange ärendenummer VN/12948/2019 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om ni skickar det via den digitala utlåtandetjänsten.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande:
Medicinalråd Tapani Hämäläinen, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 065, fornamn.efternamn@gov.fi
Regeringsråd Merituuli Mähkä SHM, t. 0295 163 575, fornamn.efternamn@gov.fi
Frågor som gäller de tekniska egenskaperna hos begäran om utlåtande: Vappu Kananen, administrativ medarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 307, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ab Det finlandsvenska kompetenscentret    
Aivoliitto    
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
ARENE    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
DigiFinland Oy    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Epilepsialiitto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
ihmisoikeusliitto    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kuntaliitto    
Kuntoutussäätiö    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveyden keskusliitto    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muistiliitto    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Neuroliitto    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pikassos    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
SAKKI ry – Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Skooppi ry – Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liiketaitos    
Sosiaalijohto ry    
Sosiaalitaito    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto SLL    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen opikelija-allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN/ Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Työttömien keskusjärjestö ry    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UNIFI    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtimon kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki