Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteet

Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-390-2020

Svarstiden gick ut: 13.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden luonnoksista.
 
 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudet tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021. Samanaikaisesti tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot poistuvat tutkintorakenteesta. Uusiin laaja-alaisiin tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin on yhdistetty tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon työelämän tarpeisiin vastaava osaaminen.

Kaikille tieto- ja viestintätekniikan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille on lähetetty tieto tutkintojen uudistamisesta. Samalla koulutuksen järjestäjät ovat saaneet linkin, jonka kautta he ovat voineet seurata työn etenemistä. Tämä linkki on ollut myös Opetushallituksen kotisivuilla, jotta kaikki uudistamistyöstä kiinnostuneet ovat saaneet mahdollisuuden seurata työn etenemistä sekä kommentoida luonnostelmia jo ennen varsinaista lausuntokierrosta. Tutkinnon perusteita valmistelevan työryhmän lisäksi työn aikana on kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita.

Opetushallitus on luonut uuden ammattitaidon kuvaustavan ja arvioinnissa käytettävät kriteerit ammatillisiin perustutkintoihin. Tämä uusi kuvaustapa ja kriteeristö on käytössä 1.8.2020 voimaan tulevassa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ammattitaidon kuvaustavassa on otettu tämä uudistus huomioon, jotta perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto olisivat jatkossa keskenään helpommin vertailtavissa. Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon luonnoksissa esitettyyn esittämistapaan voi tulla vielä muutoksia.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6990663/reformi/rakenne - Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - Luonnos - ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6990664/reformi/rakenne - Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto - Luonnos - ePerusteet

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.3.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajajat voivat keskittyä luonnoksien sisältöön.
Valmistelijat
Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteita on ollut laatimassa työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet:

Terhi Kiiski, Elisa Oyj
Ville Reinikaien, STUL ry
Heikki Hämäläinen, HeWare
Jarkko Tuomainen, Valtori
Minna Oksanen, Talent Base Oy
Tarmo Toikkanen, LifeLearn Platform
Miikka Merikanto, Business College Helsinki
Leena Hirvonen, Riveria
Anne Kotkavuori, KSAO Kouvolan seudun ammattiopisto.

Lisätietoja antavat Tomi Ahokas (tomi.ahokas@oph.fi) ja Miikka Merikanto (miikka.merikanto@bc.fi).
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
ICT-alan työelämätoimikunta    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rastor-instituutti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköliitto    
Sähkötekniset työnantajat STTA ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammatillaiset TIVIA ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet