Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Työttömyyskassoja koskevat uudet määräykset ja ohjeet 3/2021

Työttömyyskassoja koskevat uudet määräykset ja ohjeet 3/2021

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 11/01.00/2021

Svarstiden gick ut: 24.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa luonnoksesta uusiksi työttömyyskassoja koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi 3/2021, joilla kumotaan kokonaan työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013.

Bakgrund

Uudistamisen pääasiallisena syynä ovat työttömyyskassalain muutokset (915/2020 sekä 722/2020) koskien muun muassa työttömyyskassan johdon hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä, kassan hallituksen ja kassanjohtajan tehtäviä ja toimintoja, työttömyyskassan yleisiä hallintovaatimuksia sekä tasoitusrahastoa ja tervehdyttämissuunnitelmaa.

Lisäksi uudistuksessa on otettu huomioon toiminnan ulkoistamista koskeva nykyinen tulkintakäytäntö.

Luonnoksessa käsitellään toiminnan järjestämistä, luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, sisäistä tarkastusta, rahoitusta ja vakavaraisuutta sekä kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Målsättningar
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on muun muassa:
  • auttaa kassan toimintaa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista kassan toiminnassa
  • korostaa kassan hallituksen vastuuta luotettavan hallinnon järjestämisestä
  • auttaa hallintolaissa säädettyjen hyvälle hallinnolle asetettavien vaatimusten ja ammattitaitoisen johtamisen toteutumista kassassa ottaen huomioon kassatoiminnan rahoitus ja luonne
  • vaikuttaa siihen, että kassan rahoitus ja vakavaraisuus on riittävällä tavalla turvattu
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 24.9.2021 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta joulukuussa 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Kirjatkaa lukukohtaisten otsikoiden alle se kohta, esim. luku 4, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle ja mihin tämä perustuu.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja perusteluineen.
Valmistelijat
Lisätietoja:
toimistopäällikkö Marko Aarnio, marko.aarnio@finanssivalvonta.fi
lakimies Satu Luojola, satu.luojola@finanssivalvonta.fi
vastuuvalvoja Jussi Pearlman, jussi.pearlman@finanssivalvonta.fi
vastuuvalvoja Tea Holmström, tea.holmstrom@finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry