Tahko OYK ehdotus

Sammandrag
Kuopiossa Tahkon osayleiskaavaehdotuksen lausuntokokeilu sähköista palvelua hyödyntäen jäi varsin pienimuotoiseksi; vastaajia saatiin vain yksi. Muut lausuntojen antajat (14 kpl pyydetyistä 24:stä) toimittivat lausuntonsa muiden perinteisten kanavien kautta.
Lausuntopalvelu.fi soveltuisi paremmin yleiskaavaprosesseihin luonnosvaiheessa, kun osallisilla on yleensä enemmän asioita nostettavissa huomioitavaksi.