Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 25)