Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 44)