Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30165/2022

Svarstiden gick ut: 16.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksymisestä. Englanninkielinen päätöslauselma ja sitä koskeva muistio ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Bakgrund
IMO:n yleiskokous hyväksyi 32. istunnossaan päätöslauselman A.1152(32), joka tulee hyväksyä ja saattaa voimaan. Päätöslauselmalla muutetaan IMO:n yleissopimusta IMO:n neuvoston kokoonpanon ja neuvoston kauden pituuden osalta.
 
Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä kuin kaksi kolmannesta järjestön jäsenvaltioista on hyväksynyt muutokset. Muutokset saatettaisiin Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kun muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan.
Målsättningar
Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt kansainvälisen yleissopimuksen muutokset.    
Linkit
Liitteet:

A.1152(32)_Eng.pdf - Päätöslauselma englanniksi

Esittelymuistio IMO-yleissopimuksen muutokset.pdf - Muistioluonnos

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaina 16.12.2022 kello 16.00 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitusneuvos Tiina Ranne (tiina.ranne@gov.fi)
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry      
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merenkulku

IMO

kansainväliset sopimukset