Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utvecklande av BSP-lagstiftningen

ASP-lainsäädännön kehittäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25579/2023

Svarstiden gick ut: 1.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
ASP-järjestelmän on tarkoitus kannustaa säästämiseen ja helpottaa ensimmäisen asunnon ostoa. Hallitusohjelman mukaan asuntorahoituksen riittävää tarjontaa edistetään ja mahdollisuus ensiasunnon hankkimiseen turvataan ASP-järjestelmää kehittämällä. Nyt käynnissä olevassa säädösvalmisteluhankkeessa selvitetään ASP-lainsäädännön kehittämistarpeet ja valmistellaan esitys uudeksi lainsäädännöksi.
Tausta
ASP-järjestelmän kehittämistarpeet liittyvät nimenomaan lainsäädäntöön. Samalla kun ASP-säästäminen on erittäin suosittua, sitä koskeva lainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja osin vanhentunut. Valmistelu on alkanut yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa vuoden 2023 lopussa. Säädösmuutostarpeista on kuultu myös pankkeja. 
Tavoitteet
Valmistelussa pohditaan laajasti suuntaviivamuistiossa listattuja muutoksia. ASP-järjestelmän peruselementit säilyvät ennallaan, mutta lainsäädäntö uudistuu. Eri vaihtoehdoista on tarkoitus koota ASP-järjestelmän toimivuuden ja asuntosäästämiseen kannustavuuden näkökulmasta paras kokonaisuus, jossa tasapainossa ovat ensiasunnon ostajien ja pankkien näkökulmat ja toisaalta valtion riski ja tuen tehokas kohdentuminen. Selkeämpi lainsäädäntö palvelee sekä omistusasumista harkitsevia, asuntosäästäjiä että heille asuntolainoja myöntäviä pankkeja.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM056:00/2023 - ASP-lainsäädännön kehittäminen Hankeikkunassa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM056:00/2023 - Utveckling av BSP-lagstiftningen i Hankeikkuna

Liitteet:

ASP-suuntaviivat.pdf - ASP-lainsäädännön kehittämisen suuntaviivat

BSP-riktlinjer.pdf - Riktlinjer för utvecklandet av BSP-lagstiftningen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 1.3.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/25579/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, p. 0295 250 180
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kauniaisten kaupunki    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Nuorisoasuntoliitto NAL ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Asiasanat

korkotukilainat

asuminen

ASP-järjestelmä

asuntolainan valtiontakaus

asuntosäästäminen

ensiasunto