Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utvecklande av BSP-lagstiftningen

Utvecklande av BSP-lagstiftningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25579/2023

Svarstiden gick ut: 1.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Syftet med BSP-systemet är att uppmuntra till sparande och underlätta köpet av en första bostad. Enligt regeringsprogrammet främjas ett tillräckligt utbud av bostadsfinansiering och tryggas möjligheten att skaffa en första bostad genom att BSP-systemet utvecklas. I det lagberedningsprojekt som nu pågår utreds behoven att utveckla BSP-lagstiftningen och bereds ett förslag till ny lagstiftning.
Bakgrund
Behoven att utveckla BSP-systemet hänför sig uttryckligen till lagstiftningen. Samtidigt som BSP-sparandet är mycket populärt är lagstiftningen kring det svårbegriplig och delvis föråldrad. Beredningen inleddes i samarbete med Statskontoret i slutet av 2023. Även banker har hörts i fråga om behoven av författningsändringar.
Målsättningar
Under beredningen begrundas de ändringar som räknas upp i promemorian med riktlinjer ingående. De grundläggande elementen i BSP-systemet förblir desamma, men lagstiftningen revideras. Avsikten är att samla de förslag som med tanke på ett välfungerande BSP-system och uppmuntrande till bostadssparande utgör den bästa helheten, där det råder balans å ena sidan mellan bankernas perspektiv och perspektivet hos dem som köper sin första bostad och å andra sidan mellan statens risk och ett effektivt riktat stöd. En tydligare lagstiftning gynnar såväl dem som överväger ägarboende som bostadssparare och dem som beviljar bostadslån.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM056:00/2023 - ASP-lainsäädännön kehittäminen Hankeikkunassa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM056:00/2023 - Utveckling av BSP-lagstiftningen i Hankeikkuna

Bilagor:

ASP-suuntaviivat.pdf - ASP-lainsäädännön kehittämisen suuntaviivat

BSP-riktlinjer.pdf - Riktlinjer för utvecklandet av BSP-lagstiftningen

Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till miljöministeriet i lausuntopalvelu.fi senast den 1 mars 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan lausuntopalvelu.fi Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Mer information ger regeringssekreterare Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, tfn 0295 250 180.
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kauniaisten kaupunki    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Nuorisoasuntoliitto NAL ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Ämnesord

korkotukilainat

asuminen

ASP-järjestelmä

asuntolainan valtiontakaus

asuntosäästäminen

ensiasunto