Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamisesta

Lausuntopyyntö ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 172/06/2022

Svarstiden gick ut: 31.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Kirkollishallitus pyytää kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti piispainkokoukselta, seurakunnan neuvostoilta, luostarien johtokunnilta, kolttien kyläkokoukselta sekä kirkon piirissä toimivilta ja kirkon henkilöstöä edustavilta järjestöiltä lausunnot kirkollishallituksen hyväksymistä lakityöryhmän säädösesityksistä perusteluineen.

Lausunnonantajia pyydetään ottamaan huomioon, että kirkolliskokouksen päätöksen mukaan lausuntopyyntö koskee sekä säädösehdotuksia että perustelutekstiä. Vapaamuotoisissa vastauksissa pyydetään erityisesti käsittelemään ehdotusten vaikutusta, toimivuutta ja selkeyttä oman yhteisönne näkökulmasta. Tämän lisäksi kaikille säädösehdotusten vaikutuspiiriin tulevien tahojen huomautuksille ja parannusehdotuksille annetaan arvoa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan 31.1.2023 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot annetaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Muuta kautta tulleita lausuntoja ei oteta huomioon.
 
Sändlista:
Aleksej Sjöberg    
Arkkipiispa Leo    
Bogdan Grosu    
Filantropia ry    
Helsingin ortodoksinen seurakunta    
Ion Durac    
Joensuun ortodoksinen seurakunta    
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta    
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta    
Kaarlo Saarento    
Kirkomuseon RIISA    
Kirkon alat ry    
Kolttien kyläkokous    
Kuopion ortodoksinen seurakunta    
Lintulan luostarin johtaja, igumenia Mikaela    
Markku Salminen    
Marko Patronen    
Metropoliitta Arseni    
Metropoliitta Elia    
Ortodoksisen Kirkon Työntekijät ry    
Ortodoksisten kanttorien liitto ry    
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry    
Ortodoksisten pappien liitto ry    
Paavo Ratilainen    
PALTA ry    
Piispa Sergei    
Piispainkokouksen sihteeri    
Pistis ry    
Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta    
Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta ry    
Saimaan ortodoksinen seurakunta    
Suomen ortodoksisten opettajien liitto SOOLi ry    
Taipaleen ortodoksinen seurakunta    
Tampereen ortodoksinen seurakunta    
Timo Honkaselkä    
Timo Tynkkynen    
Tuomas Järvelin    
Turun ortodoksinen seurakunta    
Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Mikael