Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 174 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 174 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20244/2021

Svarstiden gick ut: 10.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimivien sidosyksiköiden siirtymäaikasäännöksiä. Esitys mahdollistaa sen, että hankintayksiköt voivat jatkaa olemassa olevia sidosyksikkö- ja yhteistyöjärjestelyjään nykyisin voimassa olevien säännösten mukaisesti siihen saakka, kunnes kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien.
 
Målsättningar
 
Linkit
Liitteet:

HE hankintalaki 174 25.08.2021.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi, sisältää säädösehdotuksen ja rinnakkaistekstin

Lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession.pdf - Ruotsinkielinen luonnos hallituksen esitykseksi, sisältää säädösehdotuksen ja rinnakkaistekstin

Allekirjoitettu lausuntopyyntö.PDF - Allekirjoitettu lausuntopyyntö

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 10.9.2021.
 

 
Svarsanvisningar för mottagare
 Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, puh.0295 047 078 
s-posti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Riikka Hietanen    
Asiasanat

julkiset hankinnat

sote-uudistus