Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till program för Fonden för en rättvis omställning och regionala omställningsplaner som ska fogas till Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regional- och strukturpolitik samt en miljörapport om dem

Förslag till program för Fonden för en rättvis omställning och regionala omställningsplaner som ska fogas till Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regional- och strukturpolitik samt en miljörapport om dem

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8737/2019-TEM-148

Svarstiden gick ut: 16.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber er lämna utlåtande om förslaget till program för Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF), de regionala omställningsplanerna och tillhörande miljörapport. Planerna ska fogas till Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regional- och strukturpolitik, som godkändes av Europeiska kommissionen den 5 maj 2022.

Med hjälp av Fonden för en rättvis omställning motverkas socioekonomiska och miljömässiga negativa konsekvenser av omställningen till en koldioxidsnål ekonomi i syfte att trygga sysselsättningen och hållbar regional ekonomi. I Finland baserar sig JTF-beredningen på föresatsen i regeringsprogrammet att användningen av torv som energikälla ska vara halverad vid utgången av 2030. Torvbranschen har i Finland en sysselsättande effekt på cirka 2 500 årsverken. En avsevärd krympning av branschen får betydande direkta och indirekta negativa konsekvenser för den regionala ekonomin och sysselsättningen, och JTF har till uppgift att lindra dem genom regional- och strukturpolitiska åtgärder i syfte att diversifiera näringsstrukturen och anpassa arbetskraften i områden där det finns sämst förutsättningar för anpassning till omställningen.

Miljörapporten omfattar fondens programtext och omställningsplanerna för de regioner där åtgärderna genomförs. Miljörapporten har utarbetats av Gaia Consulting Oy.
Bakgrund
Fonden för en rättvis omställning är ett nytt finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken vars syfte är att ge stöd till territorier som står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till klimatneutralitet. Fonden för en rättvis omställning kommer att underlätta genomförandet av den europeiska gröna given, som syftar till att göra EU klimatneutralt senast 2050.

Varje medlemsstat utarbetar ett program för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I förslaget beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de författningar som gäller EU:s programperiod. Finlands program har beretts i ett omfattande partnerskap med företrädare för ministerier, regioner och organisationer.

​​​​Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder. De åtgärder som hör till fonden för en rättvis omställning (JTF) fogas till det tidigare godkända programmet.

De landskapsförbunden och NTM-centralerna som omfattas av JTF:s verksamhetsområde har svarat för beredningen av de regionala omställningsplanerna.

I enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) ingår i programberedningen en bedömning av miljökonsekvenserna. Detta omfattar en utredning och bedömning av miljökonsekvenserna av genomförandet av programmet och de undersökta alternativen samt en miljörapport. Miljörapporten för programmet upprättas av arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
I Finland baserar sig JTF på punkten i regeringsprogrammet om att användningen av torv för energi ska halveras före utgången av 2030.
 
Programmet har en prioritering i programmet Ett förnybart och kompetent Finland: Ett Finland för en rättvis omställning (prioritering 7), och dess specifika mål är ”En regionalt rättvis omställning vid avveckling av torv”.
 
Vid genomförandet av regionala omställningsplaner används följande verksamhetstyper som är ge-mensamma för planerna:
  1. Tillväxt av små och medelstora företag, internationalisering och innovationsfärdigheter (inklusive affärsverksamhets- och marknadsföringskunskaper), investeringar som förnyar verk-samheten och ökar produktiviteten samt utveckling av produkter, tjänster och produktions-metoder;
  2. Näringslivsorienterad innovationsverksamhet och FUI-samarbete; samarbetsprojekt mellan företag och forskning;
  3. Ny eller förnybar affärsverksamhet (inklusive utveckling av företagsnätverk, modeller för företagsacceleratorer och företagsinkubatorer) samt företagens kontinuitet genom ägarbyten;
  4. Företagarnas och andra aktörers kompetens och färdigheter inom torvsektorn utvecklas till exempel inom drivning och återställning av torvmyrar för att möjliggöra ny affärsverksamhet;
  5. Omskolning och förvärv av nya färdigheter; ungdomar som har arbetat i torvsektorn och blivit arbetslösa eller som riskerar att bli arbetslösa är den främsta målgruppen;
  6. Nya innovationer för att ersätta torv och nya innovativa sätt att använda torv;
  7. Nya lösningar för förnybar energi och energieffektivitet och FUI;
  8. Små och medelstora företagens biokoncept och cirkulärekonomiska koncept;
  9. Återställning av myrar som inte längre används till torvproduktion samt utredningar och pilot-projekt för förutsättningarna och möjligheterna för återställande och efterbehandling; omfattar även vattenområden i samband med myrar som inte längre ska användas till torvproduktion, om behovet av att restaurera dem gäller upphörande av torvproduktionen;
  10. Tilläggsinvesteringar i teknik som bygger och som inte bygger på förbränning (pelarna II och III).
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 8.8.2022 klockan 16.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post.
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@gov.fi. Om det inte går att lämna utlåtandet via utlåtande.fi, kan utlåtandet också skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på kirjaamo.tem@gov.fi.

Ange som referens på utlåtandet diarienummer VN/8737/2019-TEM-148

Utlåtanden kan även lämnas av andra än dem som nämns i sändlistan. Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
Beredare
Arbets- och näringsministeriet:
Regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius (anträffbar vecka 27–28)
Konsultativ tjänsteman Pasi Rantahalvari (anträffbar vecka 26)
Konsultativ tjänsteman Tapani Kojonsaari (anträffbar vecka 29)
Ledande sakkunnig Valtteri Karhu (anträffbar vecka 30–31)
Specialsakkunnig Harri Ahlgren (anträffbar vecka 26 och 31)
E-postadress: förnamn.efternamn(at)tem.fi
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
EU:n Itämeri-strategian kansallinen koordinaattori    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupunkien edustaja ekosysteemisopimus-kaupungeista    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvon neuvottelukunta    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työttömien keskusjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki