Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9067/2020

Svarstiden gick ut: 31.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetusta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen.
 
Koronakriisi on vaikuttanut suomalaisen journalismin toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Samaan aikaan kun luotettavan ja totuudenmukaisen journalismin yhteiskunnallinen tarve ja merkitys on korostunut, tiedotusvälineiden tulot ovat vähentyneet dramaattisesti. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on ryhtynyt pikaisiin toimenpiteisiin yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi ja elinkeinoelämän ja kansalaisten ahdingon helpottamiseksi epidemian aikana ja siitä toivuttaessa. Osana elvytystoimenpiteitä esitetään säädettäväksi valtioneuvoston asetus valtion avustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen. Liikenne- ja viestintävirasto myöntäisi valtionavustukset. Avustuspäätösten valmisteluprosessissa avustaisi riippumattoman mediatukilautakunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädettäisiin erikseen sitä koskevassa laissa. Muutos perustuu COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin ja on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa yllä mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja valtioneuvoston asetukseksi. Lausunnon antajilta pyydetään näkemyksiä erityisesti ehdotuksiin liittyen mediatukilautakunnan asettamiseen ja kokoonpanoon, valtionavustuksen myöntämisen edellytyksiin (tukikriteerit), avustuksen enimmäismäärään.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 16. huhtikuuta 2020 Elina Grundströmille toimeksi laatia selvitys siitä, miten journalismia voidaan tukea tilanteessa, jossa koronakriisi on lisännyt luotettavan ja totuudenmukaisen journalismin tarvetta, mutta heikentänyt voimakkaasti sen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Lisäksi selvityksessä esitettiin pysyvämpiä tukiratkaisuja. Selvitys luovutettiin ministeriölle 28.4.2020.

Hallitus esitti lisätalousarviossaan journalismin tukemiseen 5 miljoonaa euroa tukea vuodelle 2020. Toimenpiteellä tuetaan koronaviruksen takia talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä. Tukea voisi hakea mm. paikallisen tai alueellisen journalismin vahvistamiseen, tutkivan journalismin tuottamiseen.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on lisätä monimuotoista journalistista sisältöä sekä sen tarjontaa ja kehittää journalismia erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki mediatukilautakunnasta.  Mediatukilautakunnan tehtävänä olisi toimia valmisteluelimenä Liikenne- ja viestintäviraston myöntäessä valtionavustuksia journalismin edistämiseen.

Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset journalistisen sisällön edistämiseen annettavan avustuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista selvityksistä.

Tuen tavoitteena on tukea sananvapautta. Tukimallin tavoitteena on varmistaa tuen myönnön riippumattomuus.
Liitteet:

HE luonnos_laki_mediatukilautakunnasta.docx - Hallituksen esityksen luonnos laiksi mediatukilautakunnasta.

VNA_luonnos_valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

VNA_luonnos_perustelumuistio_valtionavustus_journalistisen_sisällön_edistämiseen.docx - Valtioneuvoston asetusluonnoksen perustelumuistio

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.7.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Jakelussa mainittujen tahojen ohella lausunnon voivat jättää myös muut toimijat. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lisätietoja asiassa antavat yksikön johtaja Sini Wiren, sini.wiren@lvm.fi, puh. 040 507 0916 (tavoitettavissa 20.7. asti), viestintäneuvos Emil Asp, emil.asp@lvm.fi, puh.  050 509 9757 (tavoitettavissa 17.6.2020 asti), ylitarkastaja Emmi Nykänen, emmi.nykanen@lvm.fi, puh. 050 311 2394 (tavoitettavissa 1.7. asti), johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, paivi-maria.virta@lvm.fi, puh. 050 362 7906 (tavoitettavissa 13.7. asti)  
 
 
Sändlista:
Aikakausilehtien liitto    
A-lehdet    
Aller    
Allianssi    
Alma Media    
Alueviesti    
ASML    
Audiovisual Producers Finland    
Audiovisual Producers Finland    
Av-arkki    
AVEK    
Brilliance Communications Oy    
Brilliance Communications Oy    
Business Finland    
Digiloi Oy    
Digita    
Digita    
Digital Forum    
Discovery    
Discovery Networks Finland Oy    
DNA    
EK    
Electronic Frontier Finland ry    
Elisa    
Eurosport    
FIAM    
Ficom    
Ficom    
Finnet    
Finnpanel    
Fox International Channels Oy    
Fox networks group Oy    
Google    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto/kuvaohjelmalautakunta    
Hämeen Sanomat    
IAB Finland    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaleva    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
KSF Media    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuurojen liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Loimaan lehti    
Loviisan Sanomat    
Länsi-Savo    
Maaseudun tulevaisuus    
Mainostajien Liitto    
Mainostajien Liitto    
Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL    
Mediakasvatusseura ry    
Medialiitto    
Medialiitto    
Mediapooli    
Mediatakojat    
Metka ry    
MTV    
MTV Uutiset/Mediahub    
Mustread    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
OKM    
Opetushallitus    
Otavamedia    
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys    
Palta    
Pirkanmaan Lehtitalo    
Posti Group    
Procom    
Päätoimittajien yhdistys    
Radio- ja telvisiotoimittajien liitto    
Radiomedia    
Rapport    
Salon Seudun Sanomat    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
SBS Discovery Television Oy    
SES    
SM    
Suomen Kylät ry    
Suomen Paikallismediat OY    
Suomen tietotoimisto    
Suomen Yrittäjät    
Suomi-Seura ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Telia    
Telia    
Teosto    
Troot network    
Turun Sanomat    
Turun yliopisto    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Viesti ry    
Viestilehdet    
VNK    
YLE    
Ylen ohjelmatyöntekijät ry.    
Asiasanat

valtiontuki

media

sanomalehdistö

televisio

Radio

journalismi

sananvapaus

verkkojulkaisut