Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta Väyläviraston maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta Väyläviraston maksullisista suoritteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8708/2019

Svarstiden gick ut: 15.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi Väyläviraston maksullisista suoritteista.

 

Asetusluonnos on saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

 

Bakgrund

Nykyisen asetuksen (1147/2018) voimassaolo päättyy 31.12.2019.

Målsättningar

Nykyisen voimassa olevan maksuasetuksen pykäläsisältö säilyisi pääosin ennallaan, mutta asetukseen tehdään lainsäädäntömuutoksista johtuvia suoritelisäyksiä ja poistoja, yksittäisiä maksumuutoksia sekä teknisluontoisia päivityksiä, tarkennuksia ja korjauksia. Suoritteiden maksuihin ei esitetä korotuksia yhtä suoritetta lukuun ottamatta.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 15.11.2019.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8708/2019.

 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

 

Valmistelijat

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(at)lvm.fi.

Sändlista:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne- ja viestintäministeriö

maksuasetus

Väylävirasto

maksulliset suoritteet