Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interope-rabelt datamodellformat

Begäran om utlåtande om utkastet till miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interope-rabelt datamodellformat

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8058/2023

Svarstiden gick ut: 30.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interoperabelt datamodellformat
Bakgrund
Marknanvändnings - och bygglagen (132/1999) innehåller för närvarande bestämmelser om hur en plan ska presenteras så att planen presenteras på en karta och till planen hör också planbeteckningar och planbestämmelser.

Kravet i marknanvändnings - och bygglagen som tråder i kraft 1.1.2024, enligt vilket planerna utarbetas i ett nationellt interoperabelt datamodellformat, ändrar defitionen av planens innehåll och presentation så att planerna från och med 1.1.2024 består av planobjekt och planbestämmelser.

I och med lagändringen förutsätts det också att tomtindelningen utarbetas i ett nationellt interoperabelt datamodellformat och presenteras i nationellt standardformat på en karta och vid behov som en separat handling. 

Enligt 29, 40 och 55 § i marknanvändnings - och bygglagen närmare bestämmelser om det interoperabla datamodellformatet och om planobjektens och planbestämmelsernas standardutformning får utfärdas genom förordning av miljömnisteriet. Enligt 78 b i markanvändnings - och bygglagen tomtindelningen presenteras på detaljplanekartan, om den har utarbetats och godkänts som en del av detaljplanen och närmare bestämmelser om det interoperabla datamodellformatet och om standardutformningen får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.
Målsättningar
Avsikten är att genom förordning av miljöministeriet utfärda bestämmelser om de tekniska definionerna av en plan som utarbetas i datamodellform, genom vilka det säkerställs att de maskinläsbara planuppgifterna är kompatibla samt att planbestämmelserna och planobjekten presenteras pä ett standardiserat sätt. Genom att miljöministeriets förordning om beteckningar som används i planer ersätts med en ny förordning säkerställs dessutom att man i de planer som utarbetas i datamodellform använder nationellt enhetlig beskrivningsteknik för visualisering av planobjekt och planbestämmelser.
 
Länkar:

https://ym.fi/ryhti - Tietoa Ryhti-hankkeesta / Information om Ryhti-projektet

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM028:00/2023 - Tietoa asetuksen valmistelusta / Information om förordningen (Hankeikkuna).

Bilagor:

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi.pdf - Luonnos Ympäristöministeriön asetukseksi yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavien kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta

Katja-asetus luonnos liite 1_fi.pdf - Liite 1. Kaavamääräyslaji -koodisto

Katja-asetus luonnos liite 2_fi.pdf - Liite 2. Kaavamääräyksen lisätiedon laji -koodisto

Katja-asetus luonnos liite 3_fi.pdf - Liite 3. Yleiskaavan oikeusvaikutukset -koodisto

Katja-asetus luonnos liite 4_fi.pdf - Liite 4. Kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystapa

Utkast förslag till miljöministeriets förordning.pdf - Utkast: Miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interoperabelt datamodellformat

Katja-asetus luonnos liite 1_sv.pdf - Bilaga 1. Planbestämmelseslag -kodsystemet

Katja-asetus luonnos liite 2_sv.pdf - Bilaga 2. Planbestämmelsens tilläggsuppgiftsslag -kodsystemet

Katja-asetus luonnos liite 3_sv.pdf - Bilaga 3. Generalplanens rättsverkningar-kodsystemet

Katja-asetus luonnos liite 4_sv.pdf - Bilaga 4. Utformningen av planbestämmelser och planobjekt

Perustelumuistio_ympäristöministeriön_asetus_luonnos.pdf - Perustelumuistio

Tidtabell
Utlåtanderna ska lämnas till miljöministeriet senast 30.11.2023 genom att svara på denna begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi
Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas uppenligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registerera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningas or anvädningen av tjänsten finns på lausuntoaplvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksansvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtanden kan också ges av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi och statsrådets projektfönster.

De ministerier som ansvänder sig av VAHVA-ärendehanteringen ombeds i första hand lämna utlåtande via lausuntopalvelu.fi-tjänsten. Dessutom ska utlåtandet föras till VAHVA för det ärende som utlåtandet hänför sig till.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av:
Specialsakkunnig Ruusa Degerman, ruusa.degerman@gov.fi 0295 250 406 (inte på plats 25.-27.10.)
Specialsakkunnig Jaakko Rastas, jaakko.rastas@gov.fi 0295 250 217
Högskolepraktikant Sami Nenonen, sami.nenonen@gov.fi 0295 250 262
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ajatuspaja Visio    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
Auran kunta    
Brändö kommun    
BuildingSMART Finland    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Docomomo Suomi Finland ry    
Eckerö kommun    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan maakunta    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan maakunta    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakunta    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FiCom ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Forum Virium    
Föglö kommun    
Geoforum Finland ry    
Geta kommun    
Green Building Council Finland    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uusimaa    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juristiliitto    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun maakunta    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen maakunta    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan maakunta    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen maakunta    
Keski-Uusimaa    
Keski-Uusimaa    
Keski-Uusimaa    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
KIRAHUB    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkollishallitus    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kumlinge kommun    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson maakunta    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakunta    
Lapin maakunta    
Lapin maakunta    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL    
Maanmittauslaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
Metsäkeskus Tapio    
Metsäteollisuus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Motiva    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
PAKU-foorumin kunnat    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
PATINE (Paikkatietoasiain neuvottelukunta)    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakunta    
Pohjois-Karjala maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakunta    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan maakunta    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon maakunta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen maakunta    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan maakunta    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry,    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
SYKE    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion Taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen maakunta    
Vehmaan kunta    
VERO    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vårdö kommun    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

yleiskaava

digitalisaatio

kaavoitus

asemakaava

maakuntakaava