Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtandebegäran om förslag till ändring av lag om bostadsaktiebolag och 7 § i firmalagen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3234/2020

Svarstiden gick ut: 31.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta. 
Tausta
Ehdotuksen mukaan osakkaalla olisi oikeus toteuttaa osakehuoneistonsa ulkopuolella sellaisia esteettömyyttä parantavia muutoksia yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisissä tiloissa, joiden kustannuksista hän vastaa tai jotka katetaan julkisella tuella, ja joista ei aiheudu muita kustannuksia eikä muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.
 
Ehdotuksen mukaan vanhan yhtiön yhtiökokous voi tavallisella enemmistöpäätöksellä päättää yleisen käsityksen mukaan kestävää asumista merkittävästi edistävästä uudistuksesta samaan aikaan kuin tällainen uudistus otetaan käyttöön uusrakentamisessa. Muutos helpottaa esimerkiksi ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi tarpeellisten uudistusten käyttöönottoa vanhoissa taloyhtiöissä, joilla on pääosa asunto-osakeyhtiöiden olemassa olevista rakennuksista.
 
Asunto-osakeyhtiömuodon käytettävyyttä osuustoiminnallisen asumisen yhteisömuotona parannetaan siten, että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi yhtäältä rajoittaa osakkaan äänimäärää osakas ja ääni –periaatteen mukaisesti ja toisaalta määrätä, täysimääräisten osakasoikeuksien käyttämiseen vaaditaan yhtiön suostumus (suostumuslauseke). Lisäksi toiminimilaissa ehdotetaan säädettäväksi osuustoiminnallisen asunto-osakeyhtiön toiminimestä.  
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon lakiesityksen valmistelussa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)gov.fi, puh. +358(0)2951 50074.
Jakelu:
2ndhomes Oy    
As Oy Espoon Bassenkylän Studio    
As. Oy. Inapolku 3, Rovaniemi    
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto Aste ry    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Brummer Simo    
Comodo Asunnot Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Maakuntaliitto    
Filha ry    
Finanssiala ry    
Fondia    
Forenom Oy    
GSP Group Oy    
Hengitysliitto ry    
Hiisi Experience Group Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Invalidiliitto ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kotimaailma    
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet rf    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lihastautiliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maanmittauslaitos    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OP-ryhmä    
Osuustoimintakeskus Pellervo    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sillanpää Matti J. prof.    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen ASH - Savuton Suomi 2030 -verkosto    
Suomen ASH ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen veroasiantuntijat ry    
Suomen vuokranantajat    
Suomen Yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tuhkanen Perttu    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vahanen-yhtiöt    
Vahtera Veikko prof.    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VTT    
Vuokralaiset ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiö

osakkeenomistaja

esteettömyys

Tillgänglighet

Lämpöpumppu

yhtiövastike

yhtiökokous

aurinkoenergia

yhteiskäyttöauto

bostadsaktiebolag

aktieägare

osakas

kunnossapitovastuu

muutostyö

uudistus

kestävä asuminen

osuustoiminnallinen asuminen

paikallinen energiatuotanto

maalämpö

bolagstämma

underhållsansvar

ändringsarbete

renovering

hållbart boende

kooperativt boende

lokal energiproduktion

solenergi

jordvärme

värmepump

bildelning

delningstjänst