Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevat täsmennykset

Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevat täsmennykset

Diarienummer för begäran om utlåtande: 421/04.04.03.01/2020

Svarstiden gick ut: 18.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta pöytäkirjasta, johon on kirjattu neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista Tenojoen kalastussäännön täsmennyksistä kalastuskaudelle 2020. 
Bakgrund
Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on tarpeen kalakantojen tilan turvaamiseksi tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen sallii.
Målsättningar
Neuvottelut tulee saattaa loppuun niin, että yhteinen pöytäkirja täsmennyksistä voidaan saattaa voimaan kalastussopimuksen edellyttämässä aikataulussa viimeistään 1.4.2020. 
Liitteet:

Lausuntopyynnön pohjois-saamenkielinen käännös Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevat tasmennykset.pdf - Pohjois-saamenkielinen käännös lausuntopyynnöstä

Pöytäkirjaluonnos 2020 täsmennykset Tenon kalastussääntö.pdf - Pöytäkirja, johon on kirjattu neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista Tenojoen kalastussäännön täsmennyksistä kalastuskaudelle 2020

Tidtabell
Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 18.3.2020 mennessä. 

Lausuntopyynnön Pohjois-Saamenkielinen versio lisätään lausuntopalveluun liittetiedostona sen valmistuttua.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:ssä, missä tämä lausuntopyyntö on julkaistu. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse (ensisijainen) osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla osoitteessawww.mmm.fi/lausunnolla.

Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.  Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä tai valtioneuvoston hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste (tapio.hakaste@mmm.fi, puh. 0295 162152).
Sändlista:
Alatalon osakaskunta    
Iivanan osakaskunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin Poliisilaitos    
Lapin Rajavartiosto    
Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Nuorgamin osakaskunta    
Oikeusministeriö    
Outakosken osakaskunta    
Pikkujärven osakaskunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta    
Veahčaknjárgan osakaskunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kalastus

lohikalat

lohi

Tenojoki

Teno

vaelluskalat