Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 2028-2033

Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 2028-2033

Diarienummer för begäran om utlåtande: UUDELY/16986/2023

Svarstiden går ut: 17.6.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ber om ert utlåtande om dokumentet "Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 2028-2033"
Bakgrund
Vattenförvaltningsplaneringen i Finland regleras av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006). Vattenvårdsplaneringen sker inom vattenförvaltningsområden, som definieras utifrån indelningen av avrinningsområden i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004).

Vattenförvaltningsplaner upprättas för vattenförvaltningsområdena, som presenterar de övergripande riktlinjerna för vattenförvaltningen och definierar mål och åtgärder för det vattenvårdsarbete som bedrivs inom vattenförvaltningsområdet. Planen upprättas för sex år i taget. Vattenförvaltningsplanerna fram till 2027 har godkänts av regeringen 2021. Nu ska de revideras för att omfatta åren 2028–2033. För beredningen har vattenvårdsområdesspecifika dokument upprättats som behandlarvattenvårdens väsentliga frågor för den fjärde planomgångens, arbetsprogram och tidsplan samt initiering och genomförande av miljökonsekvensbeskrivningen
Målsättningar
Målet med vattenförvaltningen är att förhindra försämring av tillståndet i strömmande vatten, sjöar och kustvatten samt grundvatten och att sträva efter åtminstone god status för alla vatten. Planeringen fortskrider i sexårsperioder. Under den planeringsrunda som startat nu kommer förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen för åren 2028-2033 att revideras i brett samarbete och i samråd med olika parter.

I samrådet efterfrågas respons på arbetsprogrammet och tidsplanen samt på vattenvårdens väsentliga frågor. Därutöver redovisas upprättandet av miljökonsekvensbedömningen enligt SMB-lagen. Den inkomna responsen utnyttjas vid utarbetandet av åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Remissen om utkasten till förvaltningsplaner inleds år 2026.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 15.12.2023 - 17.6.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Du kan ge ett utlåtande genom att skriva direkt i fältet nedan eller genom att ladda ner en bilaga (protokoll etc.). Du kan också skicka uttalandet till en annan person i din organisation för godkännande innan du publicerar på tjänsten.
Beredare
Ledande expert Antti Mäntykoski, NTM-centralen i Nyland
Överinspektör Tiina Ahokas, NTM-centralen i Nyland

Epost: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi 
Sändlista:
Aalto-yliopisto/Rakennus-ja ympäristötekniikka    
Aito Taimen ry    
Aki Laitila    
Alajärven kaupunki    
Alva-yhtiöt Oy    
Anna Kralik    
Anora (ent. Altia Oyj)    
Antikainen Sanna    
Anu Oksanen    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Askolan vesi- ja viemärilaitos    
Asta Sarkki    
Bengt Nyman, SLC Nyland    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Bovellan Ulla    
Elina Antila    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Erämetsä Pentti    
Esa Lehtinen, SLL    
Eskelinen Anu    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Savon ammattiopisto    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon yrittäjät    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen AVI    
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto    
Eurofins Nablabs Oy    
Eva Sandberg-Kilpi    
Fagerlund Miina    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
GTK    
Haapajärven kaupunki    
Haminan kaupunki    
Haminan Vesi    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hangon vesi- ja viemärilaitos    
Hankasalmen kunta    
Hartikainen Jukka    
Hartolan kunta    
Hausjärven kunta    
Heikkinen Elisa-Maria    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan kaupunki    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heiskanen Anni    
HELCOM    
Helsingin energia    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Tvärminnen eläintieteellinen asema (tvarminne-zool@helsinki.fi)    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Hirvensalmen kunta    
Hirvensalmen osakaskunta    
Hollolan kunta    
HSY vesi (kirjaamo@hsy.fi)    
Hublin Patrick    
Hujanen Tiina    
Hyria    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään vesi    
Hyvärinen Jari    
Hälinen Kimmo    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Hölttä Lari    
Ihantola Anna-Riikka    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Iitin kunta    
Infra ry    
Infra ry    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Inkoon Vesi    
Itä-Puula-Korpijärvi osakaskunta    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry    
Jaana Pönni    
Janakkalan kunta    
Jani Viisanen    
Jari-Pekka Pääkkönen    
Jarkko Koskela    
Joensuu Ilona (AVI)    
John Nurmisen säätiö    
Joni Niiranen    
Jonna Engström-Öst    
Joutsan kunta    
Joutsan kunta    
Joutsan seutukunta, Luhanka    
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka    
Juha Helenius    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta, Laukaa    
Jyväskylän seutukunta, Uurainen    
Jyväskylän yliopisto    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Järveläinen Vilho    
Järvenpään kaupunki    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus E-vastuualue    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus E-vastuualue    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
kaakkois-suomen vapaa-ajan kalastajapiiri    
Kaarina Rautio    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kamaja Ville    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kanninen Heli    
Kannonkosken kunta    
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue    
Karkkilan kaupunki    
Karkkilan vesihuoltolaitos    
Karstulan kunta    
Kauhanen Jari    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kauppinen Pentti    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Keravan kaupunki    
Keski-Puulan osakaskunta    
Keski-Savon ympäristötoimi, terveysvalvonta    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (ent. Tuusulan seudun vesilaitos)    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (kuves@kuves.fi)    
Keurulainen Aarne    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kimmo Rintamäki    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkkonummen Vesi    
Kirsi Tuominen    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Kivijärven kalatalousalue (Reino Hakkarainen)    
Kivijärven kunta    
Kivijärven kunta    
Koivula-Laukka Merja    
Koivurinta Mikko (ELY)    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokkarinen Eero    
Konneveden kunta    
Korhonen Niko    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Koskienergia Oy    
Koskinen Kukka    
Koski-Vähälä Jukka    
Kotkamills    
Kotkan kaupungin ympäristökeskus    
Kotkan kaupunki    
KouMet Oy    
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kuntaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyyjärven kunta    
Kyyveden osakaskunta    
Kärkölän kunta    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Lahden kaupunki    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Laitinen Jarmo    
Lampinen Hanna    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lappalainen Reijo    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan kunta    
Laura Tudeer    
Le Tortorec Anniina    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liisa Garcia    
Limatius Marika    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lohjan vesi- ja viemärilaitos    
Lopen kunta    
Loponen Kari    
Lounais-Suomen AVI    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Loviisan vesiliikelaitos    
Luhangan kunta    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus    
Luonto-Liitto ry    
Luukkonen Hanna    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Lyytinen Anne-Kaarina    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Puulan osakaskunta    
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marcus Wikström    
Mari Virtanen    
Maria Degerlund    
Maria Eriksson    
Maria Munck-Pihlgren    
Maria Valtari    
Markkanen Juha    
Martti Palojärvi    
Matti Perälä    
Maud Östman    
Merivoimien esikunta    
Metsä Group    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Metsätalous    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa (kari.korpi@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (uusimaa@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
MHY    
MHY    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Mika Lavia    
Mika Salmi    
Mikael Manninen    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry (MSM)    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Mikko Ortamala    
Miksei Oy    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja, Kaakkois-Suomi    
MTK Uusimaa (uusimaa@mtk.fi)    
MTK-Häme ry    
MTK-Häme ry    
Multian kunta    
Multian kunta    
Mussalo Petteri    
Muuramen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäkelä Anne    
Mäntsälän kunta    
Mäntyharjun kunta    
Mäntyharjun osakaskunta    
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalue    
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalue    
Naakkima-Naarajärvi osakaskunta    
Nastolan osakaskunnat ry    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och Miljö    
Neova Oy    
Neova Oy    
Neova Oy    
Nina Myllykangas    
Niskanen Seppo    
Nivos Vesi Oy    
Nousiainen Matti    
Nurmijärven kunta    
Nykänen Jarmo    
Oikeusministeriö    
Olander Ulla-Maija    
Olli Saari    
Orimattilan kaupunki    
Outi Piirainen    
Padajoen kunta    
Pekka Lindblad    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan Savon veet    
Perhon kunta    
Pertun osakaskunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seutu    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pielaveden kunta    
Pieni Pyhävesi -yhdistys ry    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pihtiputaan kunta    
PJ-Turve Oy    
Pohjois-Puulan osakaskunta    
Pohjois-Savon ELY-keskus (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)    
Pohjois-Savon ELY-keskus (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalous    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon vesi    
Pro Agria Uusimaa    
Pro Agria, Keski-Suomi    
Proagria    
Proagria    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Etelä-Savo ry    
PROAGRIA Keski-Suomi    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Pohjois-Savo    
Pukkilan kunta    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / 2. Logistiikkarykmentti    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Pursiainen Ilkka    
Puulan kalatalousalue    
Pyhtään kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyykönen Ari    
Pyyny Sari    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päivi Kopra    
Pääkaupunkiseudun vesi Oy    
Raaseporin Vesi    
Rajavartiolaitos    
Rantala Teija    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rautalammin kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Rossi Anu    
Rummukainen Mikko    
Ruokavirasto    
Räty Mari    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Karstula    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Pohjoisen KS:n ympäristötoimi    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Salon kaupunki    
Sappi Finland Kirkniemi    
Sari Brusila    
Sari Karjomaa, SPV    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savon Taimen Oy    
Savon Voima Oyj/ ympäristö Räsänen Pasi    
Savon Yrittäjät ry    
Sihvonen jari    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sipoon Vesi    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
SLC Nyland    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj    
Suoaro Virve    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto/Uusimaa    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen riistakeskus/Uusimaa    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesistösäätiö    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlahden Ammattikalastajat ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suonenjoen kaupunki    
SYKE    
Synsiön osakaskunta    
Sysmän kunta    
Södra skogsreviret    
Taipalsaaren kunta    
Takkunen Timo (ELY)    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue    
Tanja Lamminmäki    
Tapani Veistola    
Tarhanen Erja-Riitta (AVI)    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuus ja energiantuotanto    
Terhi Helkala    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervon kunta    
Toivakan kunta    
Torpström Heikki    
Tuomi Nita    
Turunen Sanna    
Turunen Timo    
Tuusulan kunta    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
UPM Specialty Papers Oy    
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry    
Uuraisten kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valkealan turve    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vantaanjoen kalatalousalue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vartiainen Arto    
Vattenfall Oy    
Vesannon kunta    
Vesiensuojeluyhdistykset: Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy    
Vesihuoltolaitokset / Janakkalan vesi    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilaitos, Mikkeli    
Vesilaitos, Pieksämäki    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vihannan osakaskunta    
Vihdin kunta    
Vihdin Vesi    
Viitasaaren kaupunki    
Viitasalo-Frösen Satu    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virolahden kunta    
Virtavesien hoitoyhdistys ry (puheenjohtaja)    
WWF    
WWF    
WWF    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
XAMK    
XAMK    
Ympäristöministeriö    
Zacheus Outi    
Äänekosken kaupunki    
Äänekosken seutukunta, Konnevesi    
Äänekosken seutukunta, Äänekoski    
Ämnesord

vesienhoito

vattenvård

vattenförvaltningsområde

vattenförvaltning

vesienhoidon suunnittelu

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet, vesienhoitoalue