Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs -Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: UUDELY/11528/2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027”
Tausta
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne on tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027.
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2027 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivuille. Täällä voit tutustua kuulemisaineistoon "Vesienhoito" osion alta.

http://www.miljo.fi/paverkavattnen - Länk till samrådssidorna. Här kan du bekanta dig med remissmaterialet under "Vattenvård".

http://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/osallistuminen - Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

http://www.miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/kymmenealv-finskaviken/delta - Förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Aikataulu
Lausuntoaika on 2.11.2020 - 14.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Antti Mäntykoski (puh 0295 021434)
Ylitarkastaja Tiina Ahokas (puh 0295 021 588)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto/Rakennus-ja ympäristötekniikka    
Aapo Ahola    
Aito Taimen ry    
Alajärven kaupunki    
Altia Oyj    
Anna Kralik    
Anna-Liisa Kivimäki    
Anu Oksanen    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy    
Askolan kunta    
Asta Sarkki    
Bengt Nyman, SLC Nyland    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Bjarne Westerlund    
Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Bovellan Ulla    
Claes Nyberg    
Eija Lehtinen    
Elina Antila    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Eskelinen Anu    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Savon ammattiopisto    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon kalatalousalueet, Kyyvesi-Pieksämäki    
Etelä-Savon kalatalousalueet, Puula    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon yrittäjät    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen AVI    
Eurofins Nablabs Oy    
Eva Sandberg-Kilpi    
Fagerlund Miina    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
GTK    
Haapajärven kaupunki    
Haminan kaupungin terveydensuojelu    
Haminan kaupungin ympäristönsuojelu    
Haminan kaupunki    
Haminan Vesi    
Haminan-Virolahden kalatalousalue    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hangon vesi- ja viemärilaitos    
Hankasalmen kunta    
Hartikainen Jukka    
Hartolan kalatalousalue    
Hartolan kunta    
Hauhon reitin kalatalousalue    
Hausjärven kunta    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan kaupunki    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heiskanen Anni    
HELCOM    
Helsingin energia    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Tvärminnen eläintieteellinen asema (tvarminne-zool@helsinki.fi)    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Helsinki-Espoon kalatalousalue    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Holopainen Essi    
HSY vesi (kirjaamo@hsy.fi)    
Hublin Patrick    
Hujala Jukka    
Hujanen Tiina    
Huttunen Leena    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään vesi    
Hyvärinen Jari    
Hälinen Kimmo    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Hölttä Lari    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Iitin kunta    
Iitin kunta    
Ilmonen Jari (metsä.fi)    
Infra ry    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry    
Jaana Pönni    
Jaana Rantakokko    
Janakkalan kunta    
Janakkalan kunta    
Jani Viisanen    
Jarkko Koskela    
Jenni Kukkonen    
Joensuu Ilona (AVI)    
Joni Niiranen    
Jonna Engström-Öst    
Joutsan kunta    
Joutsan seutukunta, Luhanka    
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka    
Juha Helenius    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, biotalousinstituutti    
JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta , JKL    
Jyväskylän seutukunta, Hankasalmi    
Jyväskylän yliopisto/Bio- ja ympäristötieteen laitos    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Kuhmoinen    
Järvenpään kaupunki    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
kaakkois-suomen vapaa-ajan kalastajapiiri    
kaakkois-suomen vapaa-ajan kalastajapiiri    
Kaarina Rautio    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kalatalouden keskusliitto    
Kammonen Arto    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kanninen Heli    
Kannonkosken kunta    
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Kauhanen Jari    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kauppinen Pentti    
Kausalan Lämpö Oy    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Keravan kaupunki    
Keski-Savon ympäristötoimi, terveysvalvonta    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä (kuves@kuves.fi)    
Keurulainen Aarne    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Kivijärven kalatalousalue (Reino Hakkarainen)    
Kivijärven kunta    
Koivula-Laukka Merja    
Koivurinta Mikko (ELY)    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys    
Kokkarinen Eero    
Konneveden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Koskenkylänjoen kalatalousalue    
KOSKIENERGIA Oy    
Koski-Vähälä Jukka    
Kotkamills    
Kotkan kaupungin ympäristökeskus    
Kotkan kaupunki    
KouMet Oy    
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kuntaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kuurakka Mimma    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymenlaakson virkistysaluesäätiö    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Lahden kaupunki    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Laitinen Jarmo    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lappalainen Reijo    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan kunta    
Laukaan kunta    
Laurea Hyvinkää-instituutti / Luonnonvara-ala (hyvinkaa.info@laurea.fi)    
Le Tortorec Anniina    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto, Järvi-Suomen väyläyksikkö    
Limatius Marika    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lohjan vesi- ja viemärilaitos    
Lopen kunta    
Loponen Kari    
Lounais-Suomen AVI    
Lounais-Suomen kalatalousalue    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Loviisan vesilaitos    
LUKE    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonto-Liitto ry    
Luukkonen Hanna    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Lyytinen Anne-Kaarina (AVI)    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marcus Wikström    
Mari Virtanen    
Marita Honkasalo    
Markkanen Juha    
Martti Palojärvi    
Matti Perälä    
Maud Östman    
Merivoimien esikunta    
METSÄ GROUP    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa (kari.korpi@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (uusimaa@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Mika Lavia    
Mikael Manninen    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Mikko Ortamala    
Miksei Oy    
Mirja Rosenberg    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Uusimaa (uusimaa@mtk.fi)    
MTK-Häme ry    
Multian kunta    
Mussalo Petteri    
Muuramen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mäntyharjun kunta    
Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalue    
Märkjärviyhdistys    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och Miljö    
Nieminen Petri    
Nina Jungell    
Nousiainen Matti    
Nurmijärven kunta    
Nykänen Jarmo    
Oikeusministeriö    
Olander Ulla-Maija    
Olli Saari    
Orimattilan kaupunki    
Outi Piirainen    
Padajoen kunta    
Pekka Lindblad    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan Savon veet    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seudun liitto    
Pieksämäki    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pieksämäki-Kyyvesi kalatalousalue    
Pielaveden kunta    
Pielavesi-Nilakan kalatalousalue    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pihtiputaan kunta    
PJ-Turve Oy    
Pohjois-Savon ELY/kalatalous    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalous    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon vesi    
Pro Agria Uusimaa (info.uusimaa@proagria.fi)    
Pro Agria, Keski-Suomi    
Proagria    
Proagria    
Proagria    
Proagria    
ProAgria Etelä-Savo    
ProAgria Etelä-Savo    
PROAGRIA Keski-Suomi    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Pohjois-Savo    
Pukkilan kunta    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / 2. Logistiikkarykmentti    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Pursiainen Ilkka    
Puulan kalatalousalue    
Puulan kalatalousalue    
Pyhtään kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyyny Sari    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päivi Kippo-Edlund    
Päivi Kopra    
Pääkaupunkiseudun vesi Oy (psv@psv-hrv.fi)    
Raaseporin Vesi (vesilaskutus@raasepori.fi)    
Rajavartiolaitos    
Rantala Teija    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautalammin reitin kalatalousalue    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Rissanen Päivi    
Risto Mansikkamäki    
Rummukainen Mikko    
Ruokavirasto    
Räsänen Juha    
Räty Mari    
Saara Olsen    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven reitin kalatalousalue    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Salon kaupunki    
Salpausselän kalatalousalue    
Sappi Finland Kirkniemi    
Sari Janhunen    
Savikuja Markus    
Savitaipaleen kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Savon Taimen Oy    
Savon Voima Oyj    
Savon Yrittäjät ry    
SAVONTAIMEN OY    
Selander Annikka (MK    
Sihvonen jari    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Soininen Juha    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj    
Stora Enso Oyj    
Suoaro Virve    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto/Uusimaa    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen riistakeskus/Uusimaa    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlahden Ammattikalastajat ry (seppo.partanen@starfish.fi)    
Suomenlahden merivartiosto (vp.slmve@raja.fi)    
Suomenselän kalatalousalue    
Suonenjoen kaupunki    
Suonteen kalatalousalue    
Suur-Savon sähkö    
SYKE    
Sysmän kunta    
Södra skogsreviret (lovisa@revir.org)    
Taipalsaaren kunta    
Takkunen Timo (ELY)    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tamminen Perttu (ELY)    
Tanja Lamminmäki    
Tapani Veistola    
Tarhanen Erja-Riitta (AVI)    
Teknologiateollisuus ry    
Terhi Helkala    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervon kunta    
Toivakan kunta    
Tommi Maasilta    
Torpström Heikki    
Tukiainen Helena    
Tuppura Antti    
Turunen Sanna    
Turunen Timo    
Tuusulan kunta    
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry    
Uuraiseten kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valkealan turve    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vantaanjoen kalatalousalue    
Vapo Oy    
VAPO OY    
VAPO OY    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vartiainen Arto    
VATTENFALL    
Vesannon kunta    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilaitos, Mikkeli    
Vesilaitos, Pieksämäki    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Viitasalo-Frösen Satu    
Ville Wahteristo    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virolahden kunta    
Virtavesien hoitoyhdistys ry (puheenjohtaja)    
Viskoteepak Oy    
WWF    
WWF    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
XAMK    
XAMK    
Ympäristöministeriö    
Zacheus Outi    
Äänekosken kaupunki    
Äänekosken seutukunta    
Äänekosken seutukunta    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet, vesienhoitoalue