Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8135/2019

Svarstiden gick ut: 28.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva EU:n perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu EASA-asetus, joka on tullut voimaan 11.9.2018. Lisäksi hankkeen taustalla ovat EASA-asetuksen nojalla annetut komission miehittämätöntä ilmailua koskevat täytäntöönpanoasetus ja delegoitu asetus. EASA-asetus on suoraan sovellettava, mutta aiheuttaa tarpeen päivittää kansallinen ilmailusääntely vastaamaan EU-sääntelyä. Lisäksi uusi EU-sääntely jättää jäsenvaltioille joiltain osin kansallista liikkumavaraa.  
 
Bakgrund
Ilmailun turvallisuussääntely on hyvin pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla. Kansallista sääntelyä ja liikkumavaraa on hyvin vähän. Ilmailulailla säädettäviä kansallisia asioita ovat olleet lähinnä harrasteilmailu, sotilasilmailu ja säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta. EASA-asetus kaventaa kansallista toimivaltaa entisestään. Uusi EASA-asetus tuo turvallisuuskysymyksissä EU-tasolle aiempaa yhtenäisemmät säännöt muun muassa miehittämättömässä ilmailussa, lentoliikenteen kyberturvallisuudessa ja lentoasematoiminnoissa (maahuolinta). Näitä osa-alueita säännellään jatkossa EU-tasolla.
Målsättningar
Edellä mainittujen EU-sääntelystä johtuvien muutosten toteuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty lainsäädäntöhake ilmailulain uudistamiseksi. Hallituksen esityksellä saatettaisiin kansallisesti voimaan EASA-asetuksen mukaiset kansallisen liikkumavaran alaan kuuluvat asiat ilmailulaissa ja liikenteen palveluista annetussa laissa. Lisäksi tehtäisiin EASA-asetuksen voimaantulosta johtuvat lainsäädäntötekniset muutokset ilmailulakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin, poliisilakiin, puolustusvoimista annettuun lakiin sekä rajavartiolakiin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 28.11.2019.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (
kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8135/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera(at)lvm.fi, p. 0295 34 2080, suunnittelija Laura Kolinen, laura.kolinen(at)lvm.fi, p. 029 534 2023 ja ylitarkastaja Mira Karppanen, mira.karppanen(at)lvm.fi, p. 029 534 2094.

Sändlista:
Aavahelukan ilmailukerho    
Aeromon Oy    
Aii Airspace Design    
Air Navigation Services Finland Oy    
Airpro Oy    
Alavuden Ilmailukerho ry    
Arctic Drone Labs Digital Innovation Hub    
Atol Avion Oy    
Avartek    
Board of Airline Representatives in Finland BARIF    
Business Finland    
Cyberwatch Finland    
DC-yhdistys ry    
DHL Freight Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
EmoFVPDrone    
Espoon Moottorilentäjät ry    
Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnairin Lentokerho ry    
FinnHems Oy    
Fleetonomy.ai Oy    
Flygklubben Cumulus rf    
Forssan Seudun Ilmailuyhdistys    
Forum Virium    
Forum Virium    
FPV Finland Oy    
Global Virtual Platform GVP Oy    
Hangon lentokerho ry    
Heinolan Ilmailukerho ry    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
HobbyCenter Oy    
Hovioikeudet    
Hyvinkään Ilmailukerho    
Hämeenkyrön Lentokerho ry    
Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys    
Icelandair (Pekka Mäkinen)    
Ilmailukerho Kiurun Siivet ry    
Ilmasotakoulun Lentokerho ry    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Imatran Ilmailukerho ry    
Joensuun Ilmailukerho ry    
Jukolan Pilotit ry    
Jämsänseudun Lennokki-Äijät ry    
Kalajoen Ilmailukerho ry    
Kalajokilaakson Ilmailukerho ry    
Karhulan Ilmailukerho    
Kauttuan Ilmailukerho    
Keravan Lennokkikerho Kelko ry    
Keski-Suomen Ilmailijat    
Keskuskauppakamari    
Kokemäen Ilmailukerho    
Kokkolan Ilmailukerho ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan Ilmailukerho    
Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistys    
Kuhmon Ilmailukerho    
Kuluttajaliitto    
Kuopion lennokkikerho    
Kuopion Lentäjät    
Lahden Ilmailukerho ry    
Lapinlahden Ilmailijat    
Lappeenrannan Ilmailuyhdistys    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lennokkikerho Raku ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Länsilentäjät    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry    
Maanmittauslaitos    
Mad Pilot    
Malmin Ilmailukerho    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Matkahuolto    
Mikkelin Ilmailuyhdistys    
Mikkelin lentoasema    
Multicoptercenter Oy    
Nordic Regional Airlines    
Nummelan lentokeskus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ilmailukerho    
Padasjoen Lentokerho    
Pelastakaa Lapset ry    
Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät    
Pirkan Ilmailijat    
Pohjois-Satakunnan Ilmailukerho    
Pohjolan Moottorilentäjät    
Pohjonen Group Oy    
Poliisihallitus    
Polyteknikkojen Ilmailukerho    
Porin Ilmailukerho    
Pro/RC Bondstore    
Pudasjärven Ilmailukerho    
Punkaharjun Ilmailukerho    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
RajalaProShop Oy    
RC-Kopterit ry    
RC-Nummela    
Redstone AERO Oy    
Robots Expert Finland Oy    
Rovaniemen Ilmailukerho    
RPAS Finland ry    
Rumble Tools    
Räyskälän Ilmailukerho ry    
Saariston Ilmailukerho    
Salon Seudun Ilmailukerho    
Savonlinnan Lentokerho    
Seinäjoen Lennokkikerho RC-Air Club ry    
Seinäjoen lentoasema oy    
Sisäministeriö/poliisiosasto, rajavartio-osasto, pelastusosasto    
SkyData    
Sodankylän Ilmailukerho    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soukan Lennokkikerho    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys    
Suomen Lentopelastusseura    
Suomen lähetyslentäjät ry MAF    
Suomen Moottorilentäjien liitto ry    
Suomussalmen Ilmailukerho ry    
Swissport Finland Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen RC-lentäjät    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampilot ry    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tervalentäjät    
Traffic Management Finland Group    
Tulli    
Tunturi-Ilmailijat ry    
Turun Lentokerho    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UAS Centre Finland    
Ulkoministeriö    
Ultrahack    
Urheilutaitolentäjät    
Vaasan Lentokerho    
Vallilan Lennokkikerho    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verkkokauppa.com    
Vertical Hobby Oy    
VideoDrone    
Wing Aviation LLC    
Wing Aviation LLC    
VTT    
VTT    
Wuudis    
Väylävirasto    
YIT OYJ    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin Ilmailijat    
Asiasanat

drone, ilmalu, ilma-alus, kevyt ilma-alus, miehittämätön ilma-alus, EASA, turvallisuus, valtion ilmailu