Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023‒2025

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023‒2025

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25712/2022

Svarstiden gick ut: 1.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023‒2025.

Ehdotettavalla valtioneuvoston asetuksella kuljetustukijärjestelmää jatkettaisiin vuosien 2023, 2024 ja 2025 aikana alkaviin kuljetuksiin. Verrattuna voimassaolevaan asetukseen, uudessa asetuksessa laajennettaisiin kuljetustukialuetta seuraaviin kuntiin: Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala.
Bakgrund
Valtionavustuslain nojalla annettua alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020–2022 koskevaa valtioneuvoston asetusta (1193/2020) sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat vuosien 2020–2022 aikana. Asetuksen nojalla voidaan myöntää vuoden 2022 loppuun mennessä alkaneita kuljetuksia koskeva kuljetustuki vielä vuonna 2023. Ehdotetulla asetuksella jatkettaisiin nykyistä kuljetustukijärjestelmää vuosina 2023‒2025 alkaviin kuljetuksiin.
Målsättningar
Kuljetustukea myöntämällä parannetaan osaltaan harvaan asuttujen alueiden jalostettuja tuotteitaan lähialuetta laajemmille markkinoille myyvien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 1.11.2022.

Verrattuna nykyiseen asetukseen kyseessä on tekninen muutos ja tästä syystä lausuntoaika on normaalia lyhyempi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.j.ojala@gov.fi
erityisasiantuntija Ida Berg, puh. 029 504 7043, ida.berg@gov.fi
erityisasiantuntija Raimo Puhto, puh. 029 506 3688, raimo.puhto@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

aluekehitys

kuljetustuki