Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-822-2021

Svarstiden gick ut: 1.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista (OPH-2442-2017) poistetaan henkilökohtaisena avustajana toimiminen – tutkinnon osa ja henkilökohtaisen avustajan tutkintonimike. Muutos muuttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon muodostumista. Henkilökohtainen avustaminen siirtyy osaksi vammaisalan ammattitutkinnon perusteita 1.8.2021 alkaen. Lisäksi uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito – tutkinnon osan hyväksytyn suorituksen kriteeri ja ammattitaidon osoittaminen on uudistettu allasvesihygieenisen osaamisen osalta.

 
Tutkinnon perusteiden luonnos on laadittu Opetushallituksen virkamiestyönä. Opetushallitus on kuullut prosessin aikana puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaa ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumia. Tutkinnon perusteluonnosta on esitelty 18.11.2020. järjestetyssä avoimessa webinaarissa, johon osallistui 130 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksen järjestäjien, työelämäjärjestöjen ja sidosryhmien edustajaa.

 
Målsättningar


 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:

  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöstä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnos on laadittu Opetushallituksen virkamiestyönä.

Lisätietoja antaa opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi).  
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Heta - Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuntoutuksen ja osallisuuden työelämätoimikunta    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kynnys ry    
Lihastautiliitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marttayhdistysten liitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMS - Samsarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kotityöpalveluyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä