Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30691/2022

Svarstiden gick ut: 16.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisia suoritteita koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta. 
Bakgrund
Nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista (1100/2020) on voimassa 31.12.2022 saakka. Asetuksen voimassa olon päättymisen vuoksi se pitää antaa uudelleen. 
Målsättningar
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (jäljempänä THL) suoritteista perittävät maksut määräytyvät valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan. Maksuperustelain 8 §:n perusteella maksujen tarkemmista perusteista tulee säätää asianomaisen ministeriön antamalla asetuksella. Ehdotettavassa asetuksessa määritellään THL:n maksulliset suoritteet ja ne pysyvät entisellään. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnon pyydetään toimittamaan 16.12.2022 klo 16.00 mennessä. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopyyntöön vastataan sahköisessä lausuntopalvelussa. Annetut lausunnon ovat julkisia. 

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/30691/2022

 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:
Erityisasiantuntija Niina Kiviaho, puh. 02951 63009
etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsinki    
HUS    
Itä-Uusimaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue