Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi yleispalveluun käytettävästä internetyhteyspalvelusta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16923/2021

Svarstiden gick ut: 20.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta.
Bakgrund
Asetuksella nostettaisiin yleispalvelulaajakaistan nopeutta nykyiseltä tasolta 2 megabittiä sekunnissa tasolle 5 megabittiä sekunnissa.

Yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeudelle määritettäisiin kiinteän verkon liittymien yhteysnopeuksien ilmoitustapaa vastaavasti miniminopeus, normaalinopeus sekä maksimi- eli yleispalvelunopeus.

Yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeudesta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista säädettäisiin jatkossa samassa valtioneuvoston asetuksessa. Nyt valmistelussa olevalla asetuksella ei tehtäisi muutoksia erityisryhmien laatuvaatimuksiin.
Målsättningar
Asetus parantaisi kuluttajan asemaa ja tiukentaisi yleispalveluvelvollisuuksia hallitusohjelman sekä EU:n teledirektiivin ja kansallisen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain edellyttämällä tavalla. EU:n teledirektiivi määrittää puitteet yleispalvelulle. Direktiivissä muun muassa säädetään vähimmäispalveluista, joiden käytettävyys yleispalvelulla tulee turvata.
Liitteet:

Perustelumuistio_22062021.pdf - Perustelumuistio

Asetusluonnos.pdf - Asetusluonnos suomeksi

Asetusluonnos_22062021_ruotsiksi.pdf - Asetusluonnos ruotsiksi

Omnitele 2021-06-14 - Analyysiraportti Yleispalvelusta.pdf - Omnitelen selvitys 6/2021

Omnitele 2021-06-14 LVM - Selvitys yleispalvelulaajakaistan nopeuden nostosta.pdf - Omnitelen selvitys yleispalvelulaajakaistan nopeuden nostosta

Begäran om utlåtande.pdf - Begäran om utlåtande

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
inka.nakkalajarvi@lvm.fi ja sini.wiren@lvm.fi
Sändlista:
Avonline Broadband PLC    
Cinia Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digital Forum Finland    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
FiCom ry    
FiCom ry    
Finnet-liitto    
Ilonet Oy    
Kairan Kuitu Oy    
Kairan Kuitu Oy    
Kaisanet Oy    
Keskuskauppakamari    
Kieliasiantuntijat ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuuloliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuurojen liitto    
Medialiitto    
Medialiitto    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Utakuitu    
Palvelualojen työnantajat Palta    
Pielisen tietoverkko-osuuskunta    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Sitowise Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto    
Suomen Seutuverkot ry    
Telia Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Tähtikuitu Oy    
Ukkoverkot Oy    
Ukkoverkot Oy    
Vaaran Valo OSK    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yle    
Yleisradio    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Ålandstelekommunikation Ab