Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätöksen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi -toimeenpanosuunnitelmasta

Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätöksen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi -toimeenpanosuunnitelmasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM347/01/2019

Svarstiden gick ut: 15.3.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö koskee toimeenpanosuunnitelmaa, joka kohdistuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (28.3.2018) kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää niin valmistuneita, käynnissä olevia kuin valmisteilla olevia toimia ja hankeideoita. Sen avulla sekä suunnitellaan toimintaa että seurataan toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttavuutta. Toimeenpanosuunnitelma sisältää lainsäädäntötoimia, yhteishankkeita, kokeiluja ja pilotteja, osaamisen kehittämisen sekä kansainvälisiä toimia ja EU-toimia.   

 
Bakgrund
Periaatepäätös laadittiin osana pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihanketta. Periaatepäätöksessä on määritelty logistiikan digitalisaation visiot vuosille 2022 ja 2025, visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Periaatepäätöksen tavoitteet ovat:
  • Logistiikan hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin luominen
  • Lähilogistiikan toimivuuden merkittävä parantaminen
  • Logistiikan älykkään automaation kehittäminen
  • Satamien digitalisaation edistäminen 
Periaatepäätös on tiivis asiakirja, jossa on keskitytty tavaralogistiikan digitalisaation edistämisen erityiskysymyksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaation verkosto on tukenut sekä periaatepäätöksen että toimeenpanosuunnitelman valmistelua. Toimeenpanosuunnitelma on jatkuvasti täydentyvä asiakirja.
Målsättningar
Toimeenpanosuunnitelma osoittaa, että logistiikan digitalisaatio on käynnistynyt vauhdilla. Toimeenpanosuunnitelman perusteella voidaan jo nyt arvioida, että periaatepäätöksen toteutumisen edistymisen tavoite vuonna 2019 on saavutettu: yli 60 prosenttia toimista on suoritettu kokonaan tai osittain. Pidemmällä tähtäimellä vaikuttavuutta on kuitenkin vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa, sillä esimerkiksi monet lainsäädäntötoimista ovat vasta tulleet tai tulossa voimaan.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8059df65 - Valtioneuvoston periaatepäätös (28.3.2018) kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot tulee antaa 15.3.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnoissa pyydetään toimittamaan näkemyksiä siitä, miten logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaatio ovat edenneet ja mitä jatkossa tulisi tehdä digitalisaation edistämiseksi.  Lisäksi pyydetään toimittamaan tietoa suunnitelmasta puuttuvista toimenpiteistä sekä ideoista hyödyntäen suunnitelman olemassaolevaa formaattia.
Valmistelijat
Viestintäneuvos Anne Miettinen anne.miettinen@lvm.fi, puh. 040 754 9862 ja
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen kirsi.miettinen@lvm.fi, puh. 040 071 9629
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
ABB Oy Finland    
AirPro Oy    
Arctia    
Arctia Oy    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliitto ry    
Autosofta Oy    
Beweship Oy Ab    
Blue Water Shipping Oy    
Business Finland    
Business Finland    
CAB Group Ab    
Cabforce Oy    
Cargotec Oyj    
Cargotec Oyj    
CGI Suomi Oy    
CHS Group    
Cisco Oy    
DB Schenker    
DB Schenker    
DHL Freight (Finland) Oy    
DHL Freight (Finland) Oy    
DHL Freight (Sweden) AB    
Dimecc Oy    
DNA Oyj    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Ficom    
Finavia Oyj    
FINLogistics    
Finnair Cargo    
Finnair Cargo    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnpilot    
Finnpilot    
Finnpilot Pilotage Oy    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Gaia Consulting OY    
Gaia Consulting OY    
Gaia Consulting OY    
GS1 Finland Oy    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
HKScan Finland Oy    
Huolintaliikkeiden liitto ry    
IBM Services    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
ILP Group Logistics Oy    
Incessant Oy    
Inex Partners Oy    
Inex Partners Oy (S-ryhmän logistiikkakeskukset)    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
ITS Finland    
ITS Finland    
J. Vainion Liikenne Oy    
Jetpak Finland Oy    
Kalajoen Satama Oy    
Kaupan liitto    
Kauppahalli24    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotkan kaupunki    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kuntaliitto    
Kuortti Logistics Oy    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lentotulli    
Lidl Suomi Ky    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turavallisuusvirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaaS Global Oy (Whim)    
MaaS Global Oy (Whim)    
Merikotka-tutkimuskeskus    
Merimies-Unioni    
Meriteollisuus ry    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
Neele-Vat Finland Oy    
Neste Oyj    
North European Logistics Institute    
Nurminen Logistics    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Blomberg Stevedoring Ab    
Oy Kaskisten satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Oy Waremann Acrux Ab    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Porin Satama Oy    
Porvoon kaupunki    
Posti Group    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oyj    
PostNord Oy    
Postpal OÜ    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rahjan Huolinta Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Rocla Solutions Oy    
Rolls Royce Marine BV    
Rolls Royce Marine BV    
Rolls Royce Marine BV    
Rolls Royce Marine BV    
Sahateollisuus ry    
Satamaliitto    
Sisäministeriö    
SKAL    
SKAL    
SKAL    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Speys.com    
Speys.com    
Stora Enso Oyj    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen huolintaliikkeiden tuki ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Synocus Oy    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampere University of Applied Sciences    
Tampere University of Technology    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
TEKES    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Tieke    
Tieke    
Tieto Finland Oy    
Tietorahti Oy    
Tornion kaupunki    
Tornion satama    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Trafix Oy    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulun tutkimuslaitos    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan Oy    
Vaasan Oy    
Vaasan satama    
Valio Oy    
Valmet Automotive Oy (Uudenkaupungin autotehdas)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Viestintävirasto    
Viestintävirasto    
Viestintävirasto    
Viestintävirasto    
VR Group    
VR Transpoint    
VR-Yhtymä Oy    
VTT    
Wärtsilä Finland Oy    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Logistiikka, digitalisaatio

satamat

automaatio

tavaraliikenne