Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28073/2020

Svarstiden gick ut: 29.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu uusi asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (jäljempänä maksuasetus). Nykyinen maksuasetus (60/2020) on voimassa 28.2.2021 saakka. Uusi asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.3.2021. Asetus olisi voimassa 28.2.2023 saakka. Asetus annetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja julkisuuslain (621/1990) 34 §:n nojalla. Asetus korvaisi nykyisen maksuasetuksen.
 
 
Bakgrund
Uuden asetuksen antamisen taustalla on ydinenergialain (990/1987, YEL) viimeisin muutos (964/2020), jossa muutettiin lain 7 g §:ää siten, että käyttöluvan aikaisen toiminnan aikana käytöstäpoistosuunnitelmien päivitykset tulisi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttäviksi. Käytöstäpoistosuunnitelmien käsittelyyn liittyvä työ on osa ydinjätehuollon vuotuista valvontaa, josta on peritty maksuja asetuksen liitteen 1 kohdan 4.1. mukaisesti. Viranomainen laissa oli väliaikaisesti Säteilyturvakeskus, mutta se on muutettu takaisin työ- ja elinkeinoministeriöksi.
 
Muilta osin asetukseen ei ehdoteta muutoksia.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään perjantaina 29.1.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Tällöin vastaukseen pyydetään liittämään asian diaarinumero VN/28073/2020.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Iida Huhtanen, iida.huhtanen@tem.fi, 029 504 7436 (poissa 22.12.2020-6.1.2021).
Sändlista:
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Posiva Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oy    
Valtiovarainministeriö    
Ymäristöministeriö