Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus hallituksen esitykseksi kielilain muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi kielilain muuttamisesta

Svarstiden gick ut: 29.9.2014

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista kielilain 5 §:n muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää lausuntoja ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.Tarkoituksena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi.
 
Lausuntopyynnön asianumero on OM 3/58/2014.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoa pyydetään 29.9.2014 mennessä ensisijaisesti tämän palvelun kautta tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.
 
Lausuntoaika on kolme viikkoa. Lausuntoajan pituutta perustellaan sillä, että kyseessä on ehdotus suppeaksi hallituksen esitykseksi ja että esityksen antaminen liittyy lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamiseen, joka astuu voimaan 1.1.2015.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydetään 29.9.2014 mennessä ensisijaisesti tämän palvelun kautta tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.

Lausuntopyynnön asianumero on OM 3/58/2014.
 
Valmistelijat
Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181, corinna.tammenmaa@om.fi
Erityisasiantuntija Maj Krogell-Haimi, puh. 02951 50422, maj.krogell-haimi@om.fi.
 
Sändlista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Svenska Finlands folkting    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

kielilaki

kielilainsäädäntö

kunta

kielelliset oikeudet