Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av partilagen (elektronisk tjänst för grundande av partier)

Utkast till regeringens proposition om ändring av partilagen (elektronisk tjänst för grundande av partier)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1680/2020

Svarstiden gick ut: 30.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid justitieministeriet har som tjänsteuppdrag utarbetats det bifogade utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 3 och 9 e § i partilagen.

I propositionen föreslås att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av en förening i partiregistret i fortsättningen också ska kunna göras i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt görs det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registrering av ett parti. Möjligheten att göra en ansökan och samla in stödförklaringar i pappersform förblir oförändrad. I fortsättningen kan en förening börja samla in stödförklaringar när justitieministeriet har godkänt de övriga handlingar som bifogats registreringsansökan. Det föreslås att tiden för insamling av stödförklaringar förkortas från ett år till sex månader. Dessutom uppdateras laghänvisningen till ändringssökande.

Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2020.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden till justitieministeriet senast torsdagen den 30 april 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Anna Saarela, regeringssekreterare, justitieministeriet, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 106
Laura Nurminen, specialsakkunnig, justitieministeriet, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 008
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Helsingin vaalipiirilautakunta    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse Nu r.p.    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Pirkanmaan vaalipiirilautakunta    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen tulevaisuus r.p., Blå framtid r.p.    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sitoutumattomat ry, De Obundna i Finland rf    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Tietosuojavaltuutettu    
Uudenmaan vaalipiirilautakunta    
Vaalitutkimuskonsortio    
Vaasan vaalipiirilautakunta    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.    
Ämnesord

Vaalit

Val

Puolueet

Partier