Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

Lausuntopyyntö Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27116/2020

Svarstiden gick ut: 19.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne selvityshenkilöiden ehdotuksista.
Bakgrund
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2020 selvityshenkilöt tarkastelemaan Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä. Selvityshenkilöiden Tapio Huttulan ja Riikka-Maria Yli-Suomun raportti kehitysehdotuksista julkaistiin kesäkuussa 2021.
 
Selvityshenkilöt ehdottavat, että Työllisyysrahaston tehtäviä kehitettäisiin tukemaan nykyistä laajemmin aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. Lisäksi selvityshenkilöt ehdottavat aikuiskoulutustuen kohdentumisen edistämistä työelämän muutosten edellyttämällä tavalla.
Målsättningar
Lausuntopalaute otetaan huomioon jatkotoimenpiteistä päätettäessä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 19.11.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/27116/2020.

Hankenumero STM045:00/2021
Valmistelijat

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa p. 0295 163 004, pekka.paaermaa@gov.fi
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Eläketurvakeskus    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund    
Helsingin Yliopisto/Koulutuksen arviointikeskus HEA    
Helsingin Yliopisto/Koulutuksen arviointikeskus HEA    
Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos KTL    
Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos KTL    
Kansaneläkelaitos    
Keva    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Sivistystyönantajat    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soste    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI Ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI Ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry