Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om inventering av arkeologiska objekt av riksintress

Begäran om utlåtande om inventering av arkeologiska objekt av riksintress

Diarienummer för begäran om utlåtande: MV/2/05.00.01/2018

Svarstiden gick ut: 14.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Museiverket begär utlåtanden om inventeringen av arkeologiska objekt av riksintresse (VARK).
 
Bakgrund
Utgångspunkten för inventeringen är de riksomfattande målen för områdesanvändningen, som är en del av systemet för planering av markanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Målet är att den ska kunna bli en inventering som godkänts av statsrådet i enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I utlåtandena önskas att man särskilt tar ställning till kvaliteten och omfattningen av objekturvalet, tillräckligheten hos bakgrundsmaterialet samt hur miljökonsekvensbedömningen har lyckats.

Museiverket har genomfört en inventering av arkeologiska objekt av riksintresse (VARK) i samarbete med museerna som har regionalt ansvar och Forststyrelsen åren 2018–2022. Inventeringen omfattar hela Finland med undantag av landskapet Åland.
 
Målsättningar
Syftet med inventeringen är att säkerställa att de värden som presenteras i urvalskriterierna för arkeologiska objekt av riksintresse och områden som de bildar beaktas. Detta är nödvändigt för att egenarten och särdragen hos områdena ska kunna lyftas fram och bevaras i planläggningen och den övriga planeringen av markanvändningen. I inventeringen har man bedömt de fasta fornlämningar och andra arkeologiska kulturarvsobjekt som fredats genom lagen om fornminnen (295/1963). Målet har varit att utifrån de nuvarande uppgifterna identifiera de arkeologiska objekt som på ett så heltäckande sätt som möjligt beskriver Finlands förflutna regionalt, tidsmässigt och tematiskt.

Länkar till bakgrundsmaterialet:

Webbplatsen och bakgrundsmaterialet som presenterar Museiverkets projekt
https://www.museovirasto.fi/sv/kulturmiljo/arkeologiskt-kulturarv/arkeologiska-objekt-av-riksintresse-vark

På sidan finns:
  • Kort projektbeskrivning
  • Omfattande projektbeskrivning
  • Landskapsbeskrivningar
  • Landskapsspecifika förteckningar över objekt
  • Utredning av miljökonsekvenserna enligt 3 § i SMB-lagen
  • Allt material på samiska

Sidan för VARK-hörande
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/sv_default.aspx

Webbplatsen presenterar:
  • Arkeologiska objekt av riksintresse och VARK-områden som omfattar flera objekt
  • Basuppgifter om objekten
  • Objektspecifika bedömningar som gjorts i inventeringen
  • Uppgifter om objektens läge

På webbplatsen kan ni ge objektspecifik respons. Webbplatsens språkversioner är finska och svenska.

 
Länkar:

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark - Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK, Museovirasto. Museoviraston hanketta esittelevät sivut ja tausta-aineistot. / Arkeologiska objekt av riksintresse VARK, Museiverket. Webbplatsen och bakgrundsmaterialet som presenterar Museiverkets projekt. / Riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagat VARK, Musealágádus. Musealágádusa fidnu válddáhallan siiddut ja duogášmateriálat. (se) / Väldikodálávt merhâšittee arkeologisiih čuosâttuvah VARK, Museovirgádâh. Museovirgáduv haavâ oovdânpyehtee siijđoh já tuáváášamnâstuvah. (smn) / Väʹlddkååddlânji miârkkteei arkeolooglaž pääiʹǩ VARK, Muʹzeikoontâr. Muʹzeikonttâr haʹŋǩǩõõzz čuäʹjteei seeid da tuâǥǥažaunstõõzz. (sms)

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx - VARK-kuuleminen sivusto / Sidan för VARK-hörande / VARK-gullama siiddut (se) / VARK-kuullâm siijđoh (smn) / VARK-kuullâm seiddõs (sms)

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast fredag 14.4.2023 kl. 16.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska i första hand ges via Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska respondenten registrera sig och logga in på Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om att använda tjänsten finns på webbplatsen Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisning. Stöd för att ta tjänsten i bruk kan begäras på adressenlausuntopalvelu.om@om.fi.

För att underlätta hanteringen av responsen har man i utlåtandetjänsten ställt frågor om genomförandet av inventeringen. Frågorna besvaras med hjälp av färdiga svarsalternativ.

Efter frågorna finns dessutom ett textfält för fritt formulerade utlåtanden.

Om ni dock inte kan ge ert utlåtande på Utlåtande.fi, kan utlåtandet också skickas per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi.

Utlåtanden kan även ges av andra än de som nämns i utdelningen. OBS! Alla ställningstaganden och utlåtanden som ges allmänt om projektet i tjänsten Utlåtande.fi är offentliga och publiceras på Utlåtande.fi.

Arkeologiskt viktiga arkeologiska objekt och områden presenteras på ”sidan för VARK-hörandehttps://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/sv_default.aspx , där det är möjligt att ge objektspecifik respons om dem. All respons som gäller arkeologiska objekt är också offentlig och publiceras på webbplatsen VARK-hörande.

Begäran om hörande distribueras som offentlig delgivning. Mottagaren anses ha fått del av begäran den sjunde dagen efter att meddelandet publicerats i Museiverkets elektroniska informationskanaler.

 
Beredare
Mer information ges av:
Projektchef Teija Tiitinen, tfn 0295 33 6293 och
Intendent Teemu Mökkönen, tfn 0295 33 6203 förnamn.efternamn@museovirasto.fi
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan museo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forum Marinum    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto/ Arkeologia    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
K.H. Renlundin museo    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun Museo    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen museo    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson museo    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Lahden museot    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan museot    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan museo    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Maanomistajain liitto ry    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mobilia auto- ja tiemuseo    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museo- ja tiedekeskus Luuppi    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto/ Arkeologia    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys / Bálgesiid ovttastus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan museo    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon museo    
Posion kunta    
ProAgria Keskusten Liitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihisaari – Savonlinnan museo    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät / Sámediggi    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Museo    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomalais-norjalainen rajavesikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.    
Suomen arkeologinen seura ry    
Suomen arkkitehtuurimuseo    
Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kulttuuriperinnon Säätiö sr    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen maatalousmuseo Sarka    
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsämuseo LUSTO, Punkaharju    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talonpoikaiskulttuurisäätiö    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapio Oy    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornionlaakson museo    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun museokeskus    
Turun yliopisto/ Arkeologia    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viherympäristöliitto ry    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

maankäyttö- ja rakennuslaki

Arkeologinen kulttuuriperintö

Muinaisjäännökset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Arkeologiskt kulturarv

Fornlämningar

Markanvändnings- och bygglagen

Riksomfattande mål för områdesanvändningen