Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt och lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt och lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10314/2023

Svarstiden gick ut: 20.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt och lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet före den 20 september 2023.
Bakgrund
Från och med ingången av 2023 tog välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen över social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter, som kommunerna tidigare hade ansvaret för att ordna, från kommunerna, sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten. Samtidigt överfördes sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens tillgångar och skulder till dem i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Införandelagen innehåller också bestämmelser om hur egendomsöverföringar ska behandlas i skattehänseende så att de inte ger upphov till några skattepåföljder i inkomstbeskattningen eller överlåtelsebeskattningen.

Kommunerna äger fortsättningsvis de lokaler som används av den social- och hälsovård och räddningsverksamhet som kommunerna själva ordnade, och kommunerna har ålagts att hyra ut de här lokalerna till välfärdsområdena fram till utgången av 2025. Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalets giltighetstid med ett år. Detsamma gäller så kallade frivilliga samkommuner för social- och hälsovården eller räddningsväsendet och de lokaler som ägs av dem. De lokalerna hyrs ut till välfärdsområdet på motsvarande sätt. Efter att övergångsperioden har löpt ut ska uthyrningen i princip anses ske i ett konkurrensläge på marknaden. Till följd av den bolagiseringsskyldighet som det föreskrivs om i kommunallagen (410/2015) ska sådan verksamhet överföras till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Då ska överlåtelseskatt betalas på fastigheter och värdepapper som överlåts.

I ett uttalande som ingick i riksdagens svar på regeringens proposition RP 241/2020 rd om social- och hälsovårdsreformen (RSv 111/2021 rd) förutsatte riksdagen att en bedömning inleds om behovet av en reform av överlåtelseskatten och att ändringsförslagen lämnas till riksdagen för godkännande. Beredningen av ändringsförslagen ska enligt uttalandet genomföras med hänsyn till EU:s regler om statligt stöd.
Målsättningar
Det föreslås att lagen om överlåtelseskatt ändras temporärt så att överlåtelseskatt inte ska betalas när en kommun eller en så kallad frivillig samkommun för social- och hälsovården eller räddningsväsendet senast före utgången av 2030 till ett bolag som ägs av den mot vederlag i form av aktier i bolaget överlåter en fastighet eller aktier som berättigar till besittning av lokaler som den hyr ut till ett välfärdsområde och som använts av den social- och hälsovård eller det räddningsväsende som kommunen eller samkommunen ordnat.

I bestämmelsen om befrielse från överlåtelseskatt för överlåtelse av en fastighet eller ett värdepapper vid en verksamhetsöverlåtelse slopas kravet på att överlåtelsen ska ske till ett sådant bolag som har bildats för att fortsätta verksamheten.

Definitionen av värdepapper i lagen om överlåtelseskatt ändras så att med värdepapper också avses en lånefordran som överlåtits i samband med överlåtelse av värdepapper, när betalningen för lånefordran kommer den som överlåtit värdepapperet till godo. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om omvänd skattskyldighet som tillämpas på vinstutdelning i form av värdepapper samt en översyn av skattskyldigheten vid inlösningsförfarande för minoritetsaktier enligt aktiebolagslagen.

Enligt förslaget ändras lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet temporärt genom att till den foga en bestämmelse om hur anskaffningsutgiften för de tillgångsposter som används i skattefri verksamhet i kommunens eller samkommunens inkomstbeskattning och som överförs till ett övertagande bolag fastställs i det övertagande bolaget.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM037:00/2023 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM037:00/2023 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:

HE-luonnos sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen varainsiirtoverovapaudesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Utkast till RP om befrielse från överlåtelseskatt vid bolagisering av social- och hälsovårdsfastigheter.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 20 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande begärs av kommunerna till den del propositionen gäller skattefrihet för bolagisering av kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdsfastigheter. Med tanke på tvåspråkiga kommuner har utkastet till proposition till denna del översatts till svenska. Kommunerna kan om de så önskar ge sitt utlåtande också till övriga delar: utkastet till proposition är inte till övriga delar av betydelse för kommunerna, och det finns ingen svenskspråkig översättning att tillgå när remissbehandlingen inleds.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

Utlåtandena ska lämnas senast den 20 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Lagstiftningsråd Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen@gov.fi 
Sändlista:
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finanssiala ry    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS-yhtymä    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari ry    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

verotus

varainsiirtovero

beskattning

laki elinkeinotulon verottamisesta

överlåtelseskatt

lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet