Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028-2033

Diarienummer för begäran om utlåtande: EPOELY/3145/2023

Svarstiden går ut: 17.6.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028–2033"
Tausta
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004).

Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2027 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään neljännen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2028-2033 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2026.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 15.12.2023 - 17.6.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Vesitaloussuunnittelija Heta Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Alva-yhtiöt Oy    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Auran kunta    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus r.y.    
Energiateollisuus r.y.    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Elinkeinot, työ, osaaminen, kulttuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Elinkeinot, työ, osaaminen, kulttuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen AVI    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
GTK    
Halsuan kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä, Iitti)    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä, Iitti)    
HELCOM    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan seutukunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Intresseföreningen för en levande skärgård    
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta    
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jokioisten kunta    
Juupajoen kunta    
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Järviseudun kalatalousalue    
Kaarinan kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousviranomainen    
Kalatalousviranomainen    
Kangasalan kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaustisen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen ELY-keskus (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kivijärven kalatalousalue    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuntaliitto    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kvarkens fiskeriområde    
Kvarkens fiskeriområde    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyrönjoen kalatalousalue    
Kyrönjoen kalatalousalue    
Kyrönjoen neuvottelukunta    
Kyrönjoen neuvottelukunta    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) ja Salpausselän kalatalousalue    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lappajärven kunta    
Lapuan kaupunki    
Lapuanjoen kalatalousalue    
Lapuanjoen kalatalousalue    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lempäälän kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijoen neuvottelukunta    
Lestijoen neuvottelukunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Loimaan seutukunta    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen AVI    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonto-Liitto ry    
Längelmäveden kalatalousalue    
Längelmäveden kalatalousalue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Metsä Group    
Metsä Group    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus Luontopalvelut    
Metsähallitus Metsätalous Oy    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Metsätalous    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Häme ry    
MTK Häme ry    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja    
MTK Metsälinja    
MTK Metsälinja / Metsänhoitoyhdistykset    
MTK Metsänomistajat    
MTK Metsänomistajat    
MTK Pirkanmaa    
MTK Pirkanmaa    
MTK Satakunta    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK-metsänomistajat    
Multian kunta    
Mynämäen kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan osakaskunnat ry    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och Miljö r.f.    
Neova Oy    
Neova Oy    
Nokian kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nokian Vesi Oy    
Nokian Vesi Oy    
Norra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Nousiaisten kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Närpiönjoen yhteistyöelin    
Närpiönjoen yhteistyöelin    
Näsijärven kalatalousalue    
Oikeusministeriö    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Perhon kunta    
Perhonjoen neuvottelukunta    
Perhonjoen neuvottelukunta    
Petäjäveden kunta    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pirkanmaan ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan luonnosuojeluliitto    
Pirkkalan kalatalousalue    
Pirkkalan kalatalousalue    
Pirkkalan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
Pohjois-Savon ELY-keskus (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalouspalvelut    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalouspalvelut    
Pohjois-Suomi AVI    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin seutukunta    
Porin seutukunta    
Pro Agria Etelä-Pohjanmaa    
Pro Agria Etelä-Pohjanmaa    
Pro Agria Österbottens Svenska lantbrukssällskap    
Pro Agria Österbottens Svenska lantbrukssällskap    
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Keski-Suomi ry    
ProAgria Keski-Suomi ry    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
Punkalaitumen kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos/Länsi Suomen merivartiosto    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rauman seutukunta    
Rauman seutukunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Ruokavirasto    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Karstula    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Pohjoinen Keski-Suomi    
Salon kaupunki    
Salon seutukunta    
Salon seutukunta    
Sastamalan kaupunki    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Sisäministeriö    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenselän kalatalousalue    
Suomenselän kalatalousalue    
SYKE    
Säkylän kunta    
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Taivalkosken kunta    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Vesi    
Tampereen Vesi    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Teuvan kunta    
Toholammin kunta    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun seutukunta    
Turun seutukunta    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turveteollisuusliitto    
Turveteollisuusliitto    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM Specialty Papers Oy    
UPM-Kymmene Oyj    
UPM-Kymmene Oyj    
Urjalan kunta    
Uusikaupunki    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakka-Suomen seutukunta    
Vakka-Suomen seutukunta    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
VALONIA    
VALONIA    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Vattenfall Oy    
Vehmaan kunta    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy    
Vesihuoltolaitokset / Janakkalan Vesi    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilahden kunta    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vetelin kunta    
Vimpelin kunta    
Virtain kaupunki    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven Vesi Oy    
Ylöjärven Vesi Oy    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.    
Ähtärin kaupunki    
Ähtärin reitin vesistöyhteistyö    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Öjanjärven säännöstely-yhtiö    
Österbottens fiskarförbund rf.    
Österbottens Svenska Producentförbund    
Österbottens Svenska Producentförbund    
Asiasanat

vesienhoito

vattenvård

vattenförvaltning

vesienhoidon suunnittelu