Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28075/2020

Svarstiden gick ut: 29.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu uusi asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus
(260/2019) on voimassa 28.2.2021 saakka.

Uuden asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.3.2021. Asetus olisi voimassa 28.2.2023 saakka.
Bakgrund
Julkisoikeudellisten maksullisten suoritteiden tulee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Lain 4 §:n 2 momentin mukaan suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat maksulliset suoritteet liittyvät toiminnanharjoittajien ydinenergian käyttöä koskevaan taloudelliseen toimintaan, jolloin maksun tulee vastata omakustannusarvoa, eikä sitä voida määrätä alempana.
 
Målsättningar
Maksuasetus vastaisi sisällöllisesti voimassaolevaa maksuasetusta, koska suoritteiden omakustannusarvon ei arvioida merkittävästi muuttuneen. Asetusta uudistettiin ja kaikkien suoritteiden hinnat päivitettiin edellisen kerran asetusta annettaessa. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään perjantaina 29.1.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Tällöin vastaukseen pyydetään liittämään asian diaarinumero VN/28075/2020.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Iida Huhtanen, iida.huhtanen@tem.fi, 029 504 7436 (poissa 22.12.2020-6.1.2021).
Sändlista:
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Posiva Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oy    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö