Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förordningen om delegationen för social- och hälsovård

Begäran om utlåtande om förordningen om delegationen för social- och hälsovård

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14939/2022

Svarstiden gick ut: 17.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om delegation om social- och hälsovård. 

Bakgrund
Enligt 23 § 3 mom i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) finns en delegation om social- och hälsovård inom social- och hälsovårdsministeriet, som fastställs av statsrådet. Enligt lagen stadgas delegationens funktioner, mandatperiod och sammansättning. Om delegationens funktioner, mandatperiod och sammansättning kan stadgas mer exakt genom förordning.

Enligt lagen finns det  medlemmar i delegation från välfärdsområde, Helsingfors stad, HUS sammanslutning samt från social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Delegationens mandatperiod ska dock vara fyra år, men  den första  mandatperioden kan vara kortare än så. 
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 12 maj 2022 kl. 16.00. Utlåtandena är offentliga.

Svarsanvisningar för mottagare

Begäran om utlåtande besvaras i den elektroniska utlåtandetjänsten.

Begäran om utlåtande kan besvaras på finska eller svenska.

Skriftliga utlåtanden kan också skickas i elektronisk form till adressen kirjaamo@stm.fi. Ange dia-rienummer VN/14939/2022 i meddelandet.

 

Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
Auli Valli-Lintu, regeringsråd tfn 0295 163 463
auli.valli-lintu.stm@gov.fi

Minnamari Pigg, jurist tfn 0295 163 477
minnamari.pigg@gov.fi

Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsinki    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Uusimaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Ålands hälso- och sjukvård