Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/2054/03/2018

Svarstiden gick ut: 29.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista.
Bakgrund

Liikenne- ja viestintäministeriön voimassa oleva asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista on annettu määräajaksi 15.11.2016 – 31.12.2018. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus korvaisi voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 913/2016 vastaavasta asiasta. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää asetuksen uudistamista määräajaksi 1.1.2019 – 31.12.2020.

 

 

Målsättningar
Voimassa olevaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen verrattuna asetuksesta poistetaan meriliikenteen luvat, jotka on lakimuutosten (Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (301/2018)) perusteella siirretty Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetukseen 1.7.2018 (479/2018). Muilta osin ministeriön maksuasetus ei muutu lukuun ottamatta teknisiä korjauksia.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan 29.11.2018 mennessä osoitteeseen lausuntopalvelu.fi
Svarsanvisningar för mottagare

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa pitää mainita asiaan liittyvä diaarinumero (LVM/2054/03/2018). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät osoitteesta: lausuntopalvelu.fi: (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi. Lausunnossa pitää maininta asiaan liittyvä diaarinumero (LVM/2054/03/2018).

Valmistelijat
Arja Karjunen, arja.karjunen@lvm.fi, puh. 040 754 9865
Sändlista:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Juha Majanen    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kati Jussila    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Niko Ijäs    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viestintävirasto