Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lappi-sopimus 2022-2025, luonnos lausunnoilla (Lapin maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma)

Lappi-sopimus 2022-2025, luonnos lausunnoilla (Lapin maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma)

Diarienummer för begäran om utlåtande: 92/00.01.05.01/2021

Svarstiden gick ut: 8.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lapin liitto pyytää lausuntoanne Lappi-sopimuksesta 2022–2025 sekä sen ympäristöselostuksesta

Lappi-sopimus on lakisääteinen asiakirja, joka pitää sisällään Lapin maakuntaohjelman vuosille 2022-2025 sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää kokonaiskuvan maakunnan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnassa, sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat.

 
Bakgrund
Lappi-sopimusta 2022 - 2025 on valmisteltu laajapohjaisella ja osallistavalla menettelyllä kuluneen vuoden aikana. Tietoa ja näkemyksiä on kerätty muun muassa kuntakierroksilla, sidosryhmätyöskentelyn kautta, työpajoissa ja julkisella kommentointikierroksella. Luonnoksen yhteiskirjoittamiseen on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita.

Lapin liiton hallitus käsitteli Lappi-sopimuksen luonnosta ja siihen liittyvää ympäristöselostusta kokouksessaan 30.8.2021 ja päätti lähettää asiakirjat lausuntokierrokselle. Lopulliseen muotoonsa Lappi-sopimus valmistellaan lokakuun aikana ja tavoitteena on, että Lapin liiton valtuusto hyväksyy sen marraskuun kokouksessaan.
Linkit

https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/lappi-sopimuksen-paivittaminen/ - Lisätietoa Lappi-sopimuksen laatimisprosessista Lapin liiton nettisivuilla

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään 8.10.2021 mennessä. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi jättää joko täällä lausuntopalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen info@lapinliitto.fi.
Valmistelijat
Tarvittaessa lisätietoja antaa Lapin liiton kehittämispäällikkö Satu Luiro
Puh. 0400-124 029 tai sähköposti satu.luiro@lapinliitto.fi