Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om delegationen för ekonomiskt kunnande

Valtioneuvoston asetus talousosaamisen neuvottelukunnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2007/2023

Svarstiden gick ut: 10.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan, että taloudenhallinnan neuvottelukunnan nimi muutetaan talousosaamisen neuvottelukunnaksi ja että asetuksen käsitteistö yhtenäistetään ja muutetaan vastaamaan nykyaikaista käsitteistöä. Neuvottelukunnan tehtäviin lisättäisiin talousosaamisen strategian toteutumisen seuranta ja suositusten antaminen strategian kehittämiseksi.

Muut tehtävät sekä kokoonpanoa ja toimikautta koskevat säännökset säilyvät entisellään.  Esityksessä ehdotetaan edellä mainittujen muutosten toteuttamiseksi, että annetaan uusi valtioneuvoston asetus talousosaamisen neuvottelukunnasta ja voimassa oleva valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta (267/2019) kumotaan.

Muutoksesta ei aiheudu valtiontaloudellisia tai muitakaan taloudellisia vaikutuksia.
 
Liitteet:

Muistio talousosaamisen neuvottelukunta.docx - Muistio talousosaamisen neuvottelukunta

Asetusluonnos.fi.docx - Asetusluonnos.fi

Asetusluonnos.sv.docx - Asetusluonnos.sv

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 10.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Maaria Rubanin puh 02951 50140 tai maaria.rubanin@gov.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Martat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Suomen Pankki    
Takuusäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto/Panu Kalmi    
Asiasanat

talousosaaminen

ekonomiska kunnande

talouden hallinta

ekonomihantering