Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om delegationen för ekonomiskt kunnande

Statsrådets förordning om delegationen för ekonomiskt kunnande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2007/2023

Svarstiden gick ut: 10.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att namnet på delegationen för ekonomihantering ändras till delegationen för ekonomiskt kunnande och att begreppen i förordningen förenhetligas och ändras så att de överensstämmer med dagens behov. Det föreslås att delegationens uppgifter utökas med uppföljning av hur strategin för ekonomiskt kunnande genomförs och med utfärdande av rekommendationer för utvecklandet av strategin. 

Övriga uppgifter samt bestämmelserna om sammansättning och mandatperiod förblir oförändrade. För genomförandet av ovannämnda ändringar föreslås det att en ny statsrådsförordning utfärdas om delegationen för ekonomiskt kunnande och att den gällande statsrådsförordningen om delegationen för ekonomihantering (267/2019) upphävs.

Ändringen har inga konsekvenser för statsfinanserna och inte heller andra ekonomiska konsekvenser.
 
Bilagor:

Muistio talousosaamisen neuvottelukunta.docx - Muistio talousosaamisen neuvottelukunta

Asetusluonnos.fi.docx - Asetusluonnos.fi

Asetusluonnos.sv.docx - Asetusluonnos.sv

Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast fredagen 10.3.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi:s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om@gov.fi. 
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet Maaria Rubanin tfn  02951 50140  eller maaria.rubanin@gov.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Martat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Suomen Pankki    
Takuusäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto/Panu Kalmi    
Ämnesord

talousosaaminen

ekonomiska kunnande

talouden hallinta

ekonomihantering