Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8392/2019

Svarstiden gick ut: 1.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det att lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras. Det föreslås att sjukskötares och hälsovårdares mottagningar ska bli avgiftsfria inom primärvården och att det inte längre ska tas ut avgifter av minderåriga klienter för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik. Det föreslås också att mentalvårdstjänsternas avgiftsfrihet inom primärvården förtydligas och att avgiftsfriheten för undersökning, vård och läkemedel i samband med smittsamma sjukdomar till vissa delar utvidgas.
 
Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster. Dessutom ska sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för att kunna betala ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.
 
Även i fortsättningen bestäms klientavgifterna för långtidsvård enligt klientens betalningsförmåga. Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen bestäms utifrån enhetliga grunder, med undantag för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård och långvarig familjevård tillämpas i stor utsträckning enhetliga bestämningsgrunder. Vidare föreslås bestämmelser om det minimibelopp för personligt bruk som klienter inom de sistnämnda tjänsterna ska förfoga över.
 
Prioriteringen av nedsättning eller eftergift av klientavgift i förhållande till utkomstskydd betonas. Bestämmelserna om ändringssökande förtydligas och klientens rättsskydd stärks.
 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.
 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.
Bakgrund
Bakgrunden till beredningen av regeringspropositionen är regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”. Enligt regeringsprogrammet ska klientavgiftslagen, dvs. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), revideras i syfte att avlägsna hindren för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. För reformen av klientavgiftslagen har det anvisats 45 miljoner euro.
Målsättningar
Propositionen syftar till att i enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet undanröja hinder för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa. Propositionen hänför sig också till regeringsprogrammets skrivning om att tyngdpunkten inom social- och hälsovården flyttas till tjänsterna på basnivå och till förebyggande verksamhet.
 
Syftet med propositionen är att förbättra jämlikheten mellan klienterna i fråga om de klientavgifter som tas ut för långvarig boendeservice i olika delar av landet. Syftet med den föreslagna lagen är också att säkerställa att klientavgifterna för tjänsterna i fråga inte blir oskäligt höga i förhållande till klientens inkomster. Ett ytterligare mål är att förenhetliga avgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet och att se till att avgifterna bättre motsvarar antalet servicetimmar än de för närvarande gör.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er svara på remissen senast onsdagen den 1 april 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via webbplatsen utlåtande.fi. Det går också att sända remissyttranden per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Nämn diarienumren VN/8392/2019 och STM079:00/2019 i meddelandet.
 
Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Projektportalen (Hankeikkuna). Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande
Beredare
Laura Terho, regeringssekreterare, laura.terho@stm.fi, tfn 0295 163 550 (anträffbar 12.2 och från och med 4.3)
Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, eila.mustonen@stm.fi, tfn 0295 163 460
Sändlista:
Ahvenanmaa    
Aivovammaliitto    
Akaan kaupunki    
A-kiltojenliitto    
A-klinikka    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Autismiliitto    
BF Barnavårdsföreningen i Finland rf    
CP-liitto    
Diabetesliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkkeensaajat    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Epilepsialiitto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savo    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon shp    
Etelä-Suomen avi    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FDUV    
finanssiala ry    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
hali ry    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Hengityslaitepotilaat    
Hengitysliitto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon shp    
Itä-Suomen avi    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun liitto    
Kainuun shp    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen shp    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaliitto    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvleukuntayhtymä/ peruspalveluliikelaitos Jyta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen shp    
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Suomi    
Keski-Suomi    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuuloliitto    
Kuurojenliitto    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakso    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson shp    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
lapin avi    
Lapin liitto    
Lapin shp    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Lappi    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Lieksan kaupunki    
Lihastautiliitto ry    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-suomen avi    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luustoliitto.fi    
Luvian kunta    
Länsi- ja sisäsuomen avi    
Länsi-Pohjan shp    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muistiliitto ry    
Multian kunta    
Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Neuroliitto ry    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan shp    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon shp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Psoriasisliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön ky    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Reumaliitto    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sastamalan kaupunki    
Satakunta    
Satakunta    
Satakunta    
Satakunta    
Satakunta    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sininauhaliitto ry    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Syöpäpotilaat    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Takuusäätio    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
Tatu ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tukiliitto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Uusimaa    
Uusimaa    
Uusimaa    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan shp    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen shp    
Varsinais-Suomi    
Varsinais-Suomi    
Varsinais-Suomi    
Varsinais-Suomi    
Varsinais-Suomi    
Varsinais-Suomi    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

terveydenhuolto

sosiaalihuolto