Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsråds förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

Utkastet till statsråds förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 6/41/2015

Svarstiden gick ut: 18.1.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Från början av mars 2017 kan också personer av samma kön ingå i äktenskap med stöd av en ändring (156/2015) av äktenskapslagen. I detta sammanhang har man vid justitieministeriet berett ett utkast till statsråds förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen. Ändringen gör det möjligt att använda ett könsneutralt vigselformulär vid borgerlig vigsel.
Bilagor:

OM_asetusluonnos.pdf - valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta / statsrådsförordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

OM_asetusmuistio.pdf - ehdotus valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta / förslag till statsrådsförordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 18.1.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till förordning "statsråds förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen" och ”förslag till statsråds förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen”.

Utlåtandet avges att svara i begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Forskare Aleksi Heikkilä, tel. 02951 50283, e-postadress aleksi.heikkila(at)om.fi (bort 20.12.2016-15.1.2017)
Lagstiftningsråd Outi Kemppainen, tel. 02951 50260, e-postadress outi.h.kemppainen(at)om.fi

Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti Kotkan yksikkö    
Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö    
Kaakkois-Suomen maistraatti Lappeenrannan yksikkö    
Lapin maistraatti    
Lounais-Suomen maistraatti Paraisten yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Porin yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Rauman yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Salon yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Turun yksikkö    
Länsi-Suomen maistraatti    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Sateenkaariperheet ry    
SETA ry    
Sisä-Suomen maistraatti    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

äktenskap

avioliitto