Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Den riksomfattande trafiksystemplanens program för konsekvensbedömning

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7835/2019

Svarstiden gick ut: 24.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Tervetuloa esittämään mielipiteesi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta.
 
Tausta
Parhaillaan laaditaan ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Valmistelu tähtää siihen, että valtioneuvosto voi päättää suunnitelmasta kevään 2021 aikana. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa Suomen liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelmassa tullaan esittämään Suomen liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio, liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta muodostuu jatkuva prosessi, mikä tekee Suomen liikennejärjestelmän kehityksestä ennakoitavampaa ja vaikuttavampaa.

Vaikutusten arviointi on olennainen osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteillä on toteutuessaan vaikutuksia esimerkiksi ilmastoon, ympäristöön, yhteiskuntaan, ihmisten liikkumiseen ja elinkeinoelämän kuljetuksiin. Vaikutusten arvioinnilla lisätään ymmärrystä liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksista ja tuetaan näin suunnittelua sekä päätöksentekoa. Arvioinnilla tehdään suunnitteluratkaisuista ja päätöksistä läpinäkyvämpiä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa arvioidaan liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi.

Vaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohdat, valmistelun eteneminen, arvioitavat vaikutukset ja valmisteluun liittyvä vuorovaikutus. Vaikutusten arviointiohjelmaan voi antaa lausuntoja 24.1.2020 asti. Lausuntokierroksen antia hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa ja sen vaikutusten arvioinnissa.

Parhaillaan on mahdollista antaa myös palautetta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia kuvaavasta raportista – tutustu raporttiin ja vastaa kyselyyn 31.12.2019 mennessä Traficomin nettisivuilla https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikennejarjestelmatyo


IN ENGLISH:

Welcome to give your opinion on the Impact Assessment Programme of National Transport System Plan.
 
The National Transport System Plan guides the maintenance of the Finnish transport system and its development into the distant future. The plan will include an assessment of the current state and future operating environment of the Finnish transport system, the objectives for the transport system and the measures for meeting the objectives. National transport system planning will become a continuous process, which makes the development of the Finnish transport system more predictable and effective.
 
When implemented, the transport system measures will have an impact on features such as the climate, the environment, society, the movement of people and transportation in the business sector. The impact assessment will increase understanding of the effects of developing the transport system, thus supporting both planning and decision-making. The assessment will render the planning solutions and decisions more transparent. The preparation of the National Transport System Plan assesses how the objectives set for the transport system are met. An environmental assessment will be made of the Transport System Plan according to the Act on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment (200/2005).
 
The impact assessment programme describes the starting points and the objectives of the National Transport System Plan and the assessment of its impacts, the progress of the preparations, the impacts assessed and the interaction related to the preparations. The assessment programme is available for viewing, and citizens, the authorities and stakeholders may express their views to support the preparations for planning and assessment.
 
You may familiarize yourself with the preparing materials (also in English) on attached website.
 
Ministry of Transport and Communications kindly asks for the statements primarily via Lausuntopalvelu.fi (www.lausuntopalvelu.fi). You can also send your statement to kirjaamo@lvm.fi or Ministry of Transport and Communications, PO Box 31, FI-00023 Government. If you send your statement directly to the Ministry, please mention the id VN/7835/2019. Please leave your statement on 24 January 2020 at the latest.
 
 We would like to hear your opinion on the following questions: 
  • Are all aspects of developing the national transport system included comprehensively in the Impact Assessment Programme?
  • Do you have any comments or developing ideas to the approaches and methods of the impact assessment?
  • What kind of dialogue and communications do you wish during the preparation of National Transport System Plan?
  • Any other wishes or comments?

 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään 24. tammikuuta 2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@lvm.fi tai osoitteeseen liikenne- ja viestintäministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto. Suoraan liikenne- ja viestintäministeriölle tulevissa lausunnoissa pyydetään mainitsemaan tunnus VN/7835/2019.

Lausuntopyyntö on avoin kaikille.

Valmistelijat
Timo Kievari
Yksikön johtaja, viestintäneuvos
+358 40 059 3706
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Tuire Valkonen
Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@lvm.fi
+358 295 34 2047
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
ABB Oy Finland    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Akava    
ANS Finland    
Arctia    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Beweship Oy Ab    
Brahea-keskus/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Business Finland Oy    
Cargotec    
CGI Suomi oy    
CHS Group    
Cinia    
DB Core    
DB Schenker    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
DNA    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Energiateollisuus ry    
Espoo    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
ETLA    
Fenniarail    
FiCom    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail    
Foreca    
Forum Virium    
Greenpeace    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
HKL    
HKScan Finland Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeenlinna    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmatieteen laitos    
Imatra    
Inex partners    
Infra ry    
ITM Finland    
ITS Finland ry    
Itä-Suomen yliopisto    
J.Vainion Liikenne Oy    
Jetpak Finland Oy    
Joensuu    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpää    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaani    
Kajon Oy    
Kaupan liitto ry    
Kaupunkipoliittinen työryhmä    
Kehyskuntaverkosto    
Kemi    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Kesko    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkola    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
KT (kuntatyönantajat)    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuortti Logistics Oy    
KUUMA-seutu    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Langh Ship Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan yliopisto    
Lappeenranta    
Lentotulli    
Lidl Suomi    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenneympäristöyhdistys    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohja    
Luonnonsuojeluliitto    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Lähitaksi    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Matkahuolto    
Matkailu- ja ja ravintolapalvelut ry    
Meritaito    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso    
Metsägroup    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkeli    
Motiva    
Naantalin Satama Oy    
NCC Suomi Oy    
Neste    
North European Logistics Institute    
Nurminen Logistics    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Finnshipping Ltd    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liiitto    
Pori    
Porin Satama Oy    
Porvoo    
Posti    
PostNord Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusalan suhdanneryhmä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Rauma    
Rauman kauppakamari    
Rauman Satama Oy    
Rautaruukki    
Riihimäki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salo    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Seukaupunkiverkosto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Skanska    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SRV    
Storaenso    
STTK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska handelshögskolan    
Taksi Helsinki    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tieke    
Tilastokeskus    
TMFG (Traffic Management Finland)    
Tornion kaupunki / Meri-Lapin TVV    
Tradeka    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
UPM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan yliopisto    
Valio    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtiovarainministeiö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Veolia Transdev Oy    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTS Finland    
VTT    
WWF    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL    
YIT Oyj    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
Asiasanat

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

vaikutusten arviointi

arviointiohjelma

riksomfattande trafiksystemplan

konsekvensbedömning

bedömningsprogram