Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5624/2022

Svarstiden gick ut: 25.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Valtiovarainministeriön asetusta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ehdotetaan muutettavaksi.

Finanssivalvonta valmistelee samanaikaisesti muutoksia rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevaan määräysohjekokoelmaansa 2/2016. Asetusmuutoksen on tarkoitus astua voimaan samaan aikaan Finanssivalvonnan määräysohjekokoelmaan tehtävien päivitysten kanssa. 

Bakgrund
Ehdotetut muutokset ovat seurausta rahoitussektorin pyynnöstä päivittää asetuksen osin vanhentuneita ilmaisuja ajantasaisemmiksi. Asetusta on muutettu viimeksi vuonna 2018 kansainvälisten tilinpäätösstandardien standardin Rahoitusinstrumentit (IFRS 9) käyttöönoton johdosta. Asetuksen mukaisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätössääntely perustuu nykytilassa sekä kansainväliseen että kansalliseen sääntelyyn. 
 
Målsättningar
Asetusmuutoksella tavoitellaan tilinpäätöskäytäntöjen joustavoittamista ja tarkoituksenmukaistamista. Muutoksilla yhdenmukaistettaisiin kansallisten tietojen esittämistapaa suhteessa IFRS-standardiin. Tehtävät päivitykset perustuvat käytännössä havaittuihin ajantasaistustarpeisiin asetuksen asettamissa liitetietovaatimuksissa sekä asetuksen liitteinä olevissa tuloslaskelma- ja tasekaavoissa.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 25.5.2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 25.5.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja valtiovarainministeriössä antavat:

Aikavälillä 11.4.–30.4.2022: Iida Hauhia, finanssisihteeri (p. 029 553 0470, iida.hauhia(a)gov.fi) 

Aikavälillä 1.5.–25.5.2022: Antti Makkonen, lainsäädäntöneuvos (p. 029 553 0013, antti.makkonen(a)gov.fi)

Sändlista:
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank, Suomensivukonttori    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kirjanpitolautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Nordea Pankki Suomi Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP ryhmä    
POP Pankkiliitto    
S-Pankki Oyj    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Svenska Handelsbanken AB    
Säästöpankkiliitto osk    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ålansbanken Abp    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

tilinpäätös

toimintakertomus

sijoituspalveluyritys

luottolaitokset

konsernitilinpäätös