Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 - 2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8546/2019

Svarstiden gick ut: 8.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman mukaan käynnistetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Se nivoutuu yhteen sote-rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. Maakunnittaiset kehittämis- ja käyttöönottohankkeet ovat olennainen osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nämä hankkeet on tarkoitus rahoittaa valtionavustuksilla.
 

Tavoitteet

Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella valtioneuvoston asetukseksi on tarkoitus säätää valtionavustuksista kahden tyyppisille kehittämis- ja käyttöönottohankkeille. Ehdotettavat säännökset koskevat hankkeille myönnettävän valtionavustuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Asetus tarkentaisi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja menettelyä sekä rajaisi avustuspäätösten tekoon liittyvää yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetäään toimittamaan viimeistään 5.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia.

Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös internetosoitteesta: https://stm.fi/lausuntopyynnot ja hankeikkunasta osoitteesta https://stm.fi/hankkeet hankenumerolla STM107:00/2019.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä ja asetuksesta antavat:
Kalle Tervo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 045, kalle.tervo@stm.fi
Pasi Pohjola, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 585, pasi.pohjola@stm.fi

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
Krista Björkroth, suunnittelija, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 403, krista.bjorkroth@stm.fi
Jakelu:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)    
Etelä-pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Helsingin kaupunki    
Hollolan kunta    
Hyvinvointialan liitto    
Iisalmen kaupunki    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juko    
Jyväskylän kaupunki    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karvian kunta    
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut (Keusote)    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kårkulla samkommun    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Mäntyharjun kunta    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siunsote)    
Soste    
Suomen yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä    
Asiasanat

sote

valtionavustus

statsunderstöd

kehittämishankkeet

asetus

utvecklingsprojekt

förordning