Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lägesbeskrivning av barns rätt till delaktighet

Lägesbeskrivning av barns rätt till delaktighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/525/2018

Svarstiden gick ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina framsteg när det gäller att genomföra ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2012)2 (rekommendation om delaktighet för barn och unga under 18 år). Syftet med bedömningsverktyget är att få medlemsländernas verksamhetssätt att motsvara den nivå som krävs i rekommendation (2012)2 och att därmed säkerställa den i FN:s konvention om barnets rättigheter garanterade rättigheten för barn att delta i beslutsfattande som gäller dem själva. Verktyget består av tio (10) indikatorer med hjälp av vilka medlemsländerna kan bedöma sina åtgärder för att säkerställa och främja barns delaktighet och sina sätt att ge barn tillfälle att delta.

Justitieministeriet inledde i början av 2019 ett pilotprojekt för bedömningsverktyget i Finland och tillsatte den 7 februari 2019 en styrgrupp för att stödja och följa upp genomförandet av pilotprojektet och för att säkerställa informationsutbytet mellan deltagarna i projektet. I styrgruppen ingår utöver justitieministeriet även representanter för social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, Barnombudsmannens byrå, Delegationen för etniska relationer, Finlands Kommunförbund rf, Centralförbundet för Barnskydd rf och Mannerheims Barnskyddsförbund rf. Styrgruppens mandatperiod är 11.2.2019–31.1.2020.
Bakgrund
Styrgruppen beslutade vid sitt första möte den 5 mars 2019 att det utifrån befintlig information skulle sammanställas en lägesbeskrivning av temana i bedömningsverktyget, varefter man skulle kunna identifiera väsentliga informationsluckor och precisera behovet av ytterligare information. Föreliggande dokument är det första utkastet till lägesbeskrivning. Utöver lägesbeskrivningen har man i dokumentet i tillämpliga delar även gjort en sammanställning av bra metoder för förverkligande av barns rätt till delaktighet samt sådana punkter inom området som det har konstaterats att behöver åtgärdas. Vidare har man strävat efter att identifiera centrala informationsluckor i fråga om varje indikator. Dokumentets struktur, indikatorernas definitioner och bedömningskriterierna för den numeriska bedömningen samt de aspekter som ska beaktas i fråga om barn i utsatta situationer presenteras i detta dokument på motsvarande sätt som i Europarådets bedömningsverktyg. Bedömningsverktyget omfattar ett brett ämnesområde, och styrgruppen har därför gjort vissa avgränsningar och lagt större vikt vid vissa aspekter vid behandlingen av temana.
Målsättningar
Vi ber centrala berörda grupper lämna in utlåtanden om utkastet till lägesbeskrivning under perioden juni–augusti 2019. Utkastet är fortfarande till stora delar ofullständigt, och det kommer under hösten 2019 att kompletteras på basis av de inlämnade utlåtandena, sakkunnigutlåtanden och intervjuer med fokusgrupper bestående av barn. Utifrån informationen i lägesbeskrivningen kommer styrgruppen att utarbeta en bedömningsrapport som ska innehålla en bedömning av nuläget i fråga om barns rätt till delaktighet och lyfta fram bra metoder och centrala punkter att åtgärda. Ett utkast till bedömningsrapport kommer att skickas på remiss till berörda grupper i slutet av 2019, och avsikten är att den slutliga rapporten ska publiceras i början av 2020.
Länkar:

https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool - Arviointityökalu Euroopan neuvoston verkkosivuilla / Bedömningsverktyget på Europarådets webbplats

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotointihanke oikeusministeriön verkkosivuilla (suomeksi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotprojektet på justitieministeriets webbplats (på svenska)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/99fb3fe1-c3c1-4a4b-b725-e65465093bd8/MUISTIO_20190121063747.pdf - Arviointityökalu suomeksi (huom. epävirallinen käännös)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/80dda655-8872-44cf-bde3-af61196ac736/MUISTIO_20190121063459.pdf - Bedömningsverktyget på svenska (obs. en inofficiell översättning)

Bilagor:

LAUSUNNOILLE_Tilannekuvaus_lasten_osallistumisoikeudet_LUONNOS190627.docx - LAUSUNTOAINEISTO: Tilannekuvausluonnos 27.6.2019 / MATERIAL FÖR UTLÅTANDEN: Utkast till lägesbeskrivning 27.6.2019 (på finska)

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen den 30 augusti 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber er lämna in ert utlåtande om utkastet till lägesbeskrivning av barns rätt till delaktighet. Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi och på frågorna i begäran. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av Liisa Männistö, specialsakkunnig (tfn 0295 150 231) och Panu Artemjeff, specialsakkunnig (tfn 0295 150 211). E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@om.fi

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten på e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (sihteeristö)    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto, BIBU-hanke    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki, Konsernipalvelut, Strategia- ja kehittämispalvelut (Markku Rimpelä)    
Ihmisoikeuskeskus    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehittämiskeskus Opinkirjo (1)    
Kehittämiskeskus Opinkirjo (2)    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuurojen Liitto ry    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
LAPE-muutosohjelma    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lapsioikeusjuristit ry (puheenjohtaja)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Hämeenlinna    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kirkkonummi    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kittilä    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola(1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lahti    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lappeenranta    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lohja    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Oulu    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Raasepori    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Rovaniemi    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Turku    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto, oikeuspalvelu    
Maahanmuuttovirasto, turvapaikkayksikkö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Mikkelin kaupunki    
Monik ry (toimisto)    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nicehearts ry    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisokanuuna    
Nuorisotutkimusseura (toimisto)    
Nuorten Akatemia ry (1)    
Nuorten Akatemia ry (2)    
Nuorten Suomi ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Ohjausryhmä/ETNO    
Ohjausryhmä/ETNO (vara)    
Ohjausryhmä/Kuntaliitto    
Ohjausryhmä/Kuntaliitto (vara)    
Ohjausryhmä/Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Ohjausryhmä/LSKL    
Ohjausryhmä/LSKL (vara)    
Ohjausryhmä/MLL    
Ohjausryhmä/MLL (vara)    
Ohjausryhmä/OKM    
Ohjausryhmä/OKM (vara)    
Ohjausryhmä/OM    
Ohjausryhmä/SM    
Ohjausryhmä/STM    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (toimisto)    
Opetushallitus (kirjaamo)    
Opetushallitus, kokeilukeskus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Osaamiskeskus Koordinaatti    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Ristijärven kunta    
Romaninuorten neuvosto    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sateenkaariperheet ry    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Setan nuorisotoimikunta    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalityön tutkimuksen seura    
SOS-Lapsikylä ry    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (toimisto)    
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto NuVa ry (toimisto)    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Unicef ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (1)    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (2)    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (3)    
Tehy ry (1)    
Tehy ry (2)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (kirjaamo)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yhdenvertaisuus ja osallisuus –yksikkö    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtimon kunta    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Osallistuminen

Delaktighet

deltagande

osallisuus

lapsen oikeudet

barns rättigheter

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

möjligheter att delta och påverka